Aktualności
Sprawy nauki
23 Maja
Opublikowano: 2019-05-23

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

141 naukowców w 47 dyscyplinach i 8 dziedzinach – wybrano członków pierwszej Rady Doskonałości Naukowej. Ich kadencja rozpocznie się 1 czerwca.

Zgodnie z protokołem sporządzonym przez komisję wyborczą, na liście uprawnionych do głosowania było 28 721 osób, z których zagłosowało 18 064. Daje to frekwencję na poziomie 62,89%. Przygotowano ponad 33 tys. elektronicznych kart wyborczych (część osób uprawnionych do głosowania miała prawo oddania głosu w 2 dyscyplinach), z czego wykorzystano 20 640, w tym 20 522 kart, na których wskazano co najmniej jednego kandydata i nie więcej niż trzech i 118 kart bez wskazania kandydata (pustych).

Na kandydatów oddano w sumie 47 822 głosów i wszystkie były ważne. Głosujący oddawali głosy na 1, 2 lub 3 kandydatów na każdej karcie wyborczej, dlatego liczba głosów oddanych na kandydatów przewyższa liczbę kart wyborczych.

W przypadku jednej dyscypliny – mowa tu o weterynarii – doszło do sytuacji, w której dwóch kandydatów (prof. dr hab. Jacek Piotr Bania oraz prof. dr hab. Marian Stanisław Binek) zdobyło równą liczbę głosów, uzyskując trzeci wynik w kolejności, co oznaczało konieczność przeprowadzenia losowania w celu wyłonienia kandydata, który zostanie członkiem RDN w tej dyscyplinie. W każdej dyscyplinie członkami RDN zostawało bowiem trzech kandydatów z najwyższą liczbą głosów. W wyniku losowania do RDN wybrano prof. Jacka Piotra Banię.

Z kolei prof. Ryszard Nycz został zgłoszony w dwóch różnych dyscyplinach i osiągnął wynik wyborczy umożliwiający członkostwo w obu tych dyscyplinach: literaturoznawstwie oraz naukach o kulturze i religii. Ponieważ jeden członek Rady Doskonałości Naukowej może reprezentować tylko jedną dyscyplinę, prof. Nycz wskazał nauki o kulturze i religii. W związku z tym, członkiem RDN reprezentującym dyscyplinę niewskazaną przez kandydata, tj. literaturoznawstwo, została osoba, która w tej dyscyplinie uzyskała kolejno największą liczbę ważnych głosów w wyborach: prof. Inga Małgorzata Iwasiów.

W wyniku wyborów ustalono skład Rady Doskonałości Naukowej w 8 dziedzinach (nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych, sztuki) i 47 dyscyplinach. Kadencja 141 członków RDN rozpocznie się 1 czerwca. Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ, którego głównym zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Zastąpi w tym zakresie Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania Konstytucji dla Nauki, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego.

 

MK

Protokół z wyborów do RDN

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów

Lista kandydatów wybranych na członków RDN

 

Dyskusja (0 komentarzy)