Aktualności
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

Wyróżnieni medycy

Nagrody naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Jak co roku ten wydział przyznaje najwięcej nagród, bowiem otrzymują je zarówno badacze w dziedzinie nauk podstawowych, jak i badań klinicznych oraz wyróżniani laurem studenci uczelni medycznych.

W tym roku przyznano jedną nagrodę indywidualną, która otrzymał dr Dominik Dytfeld z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za cykl dwóch monotematycznych prac, których celem było określenie parametrów prognostycznych umożliwiających optymalizację terapii przeciwszpiczakowej zawierającej inhibitory proteasomu.

Cztery nagrody zespołowe otrzymali:

zespół naukowy z Instytutu Farmakologii PAN w składzie: prof. Krystyna Ossowska, dr hab. Jadwiga Wardas oraz dr Klemencja Berghauzen-Maciejewska za cykl trzech publikacji Opracowanie szczurzego modelu depresji przedklinicznego okresu choroby Parkinsona w celu poszukiwania jej skutecznej terapii i wczesnych biomarkerów;

zespół naukowy z Zakładu Neurochemii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w składzie: dr hab. Lidia Strużyńska, dr hab. Elżbieta Ziemińska, dr Beata Dąbrowska-Bouta oraz  mgr Joanna Skalska za cykl pięciu publikacji Mechanizmy działania nanocząsteczek srebra;

zespół naukowy z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w składzie: dr hab. Grzegorz W. Basak i dr Jarosław Biliński za cykl trzech publikacji dotyczący kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami antybiotykoopornymi, mikrobiomu jelitowego i ich wpływu na aspekty kliniczne transplantacji komórek krwiotwórczych;

zespół naukowy z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie: prof. Grażyna Ginalska i dr Agata Przekora za cykl pięciu publikacji Opracowanie nowatorskiego rusztowania kostnego na bazie hybrydowej macierzy polisacharydowej chitozan/β-1, 3-glukan oraz ocena jego potencjału biomedycznego w warunkach in vitro.

Dedykowany studentom Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dostali:

Jan Sylwester Witowski, student IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, za prace Cost-effective, personalized, 3D-printed liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases oraz 3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review;

Maciej Putowski, student V roku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie, za pracę Prognostic impact of NOTCH1, MYD88, and SF3B1 mutations in Polish patients with chronic lymphocytic leukemia;

Jakub Hołda, Kamil Tyrak i Katarzyna Piątek, studenci III i VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, za cykl siedmiu publikacji Morfologia i morfometria ludzkich przedsionków – anatomiczne podłoże dla zabiegów kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii;

Paweł Bartnik, absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM, za cykl dwóch publikacji z dziedziny perinatologii;

Jan Stypułkowski, student VI roku I Wydziału Lekarskiego WUM, za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem pracy The Warsaw Proposal for the Use of Extended Selection Criteria in Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer;

Paulina Pałasz i Łukasz Adamski, studenci V roku Wydziału Lekarskiego, kierunek Lekarsko-Dentystyczny UM w Gdańsku, za prace Contemporary Diagnostic Imaging of Oral Squamous Cell Carcinoma – A Review of Literature oraz Paragangliomas: A Propos of Two Cases. Diagnostics and Treatment;

Monika Świderska, studentka VI roku I Wydziału Lekarskiego UM w Poznaniu za cykl czterech prac poświęconych poszukiwaniu czynników wpływających na stan kliniczny i przeżycie hemodializowanych pacjentów.

Nagrodę Złoty Neuron  otrzymał dr Przemysław Kaczor z  Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego za publikację Neuron-astrocyte interaction enhance GABAergic synaptic transmission in a manner dependent on key metabolic enzymes.

jk

Dyskusja (0 komentarzy)