Aktualności
22 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-22

Wyróżnienia dla humanistów

Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Nagrodę w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela otrzymał dr Jerzy Kaliszuk, historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, za książkę Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej.

Nagrodę w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha przyznano dr. hab. Grzegorzowi Pawłowskiemu, lingwiście, germaniście, przedstawicielowi  lingwistyki antropocentrycznej, pracownikowi Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, za książkę Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit.

Nagroda w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera trafiła do dr hab. Ewy Skwary, prof. UAM, latynistki, literaturoznawczyni, pracowniczki Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za książkę Komedia według Terencjusza.

Nagrodę w dziedzinie nauk politycznych przyznano prof. dr. hab. Tadeuszowi Klementewiczowi, politologowi, socjologowi, pracownikowi Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, za książkę Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic.

Nagrodę w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego otrzymał prof. dr hab. Jerzy Zajadło, teoretyk i filozof prawa, historyk doktryn politycznych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa.

jk

Dyskusja (0 komentarzy)