Aktualności
Sprawy nauki
28 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-28

XII Międzynarodowa konferencja naukowa „Chromatografia jonowa i techniki pokrewne 2018”

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału Chemii UMK w Toruniu we współpracy z firmami Metrohm Polska i A.G.A Analytical mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII Międzynarodowej konferencji naukowej „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018”, która odbędzie się w Zabrzu w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 roku.

Ramowy program konferencji

17 kwietnia 2018, wtorek

11:00                           Otwarcie konferencji

11:10   –    13:00          Wykłady plenarne

13:00   –    14:00          Przerwa

14:00   –    16:00          Wykłady/komunikaty

11:00   –    16:00          Sesja posterowa I

16: 00                          Podsumowanie pierwszego dnia obrad

17:00   –    23:00          Wycieczka i uroczysta kolacja

18 kwietnia 2018, środa

9:00   –    11:00          Wykłady plenarne

11:00   –    11:30          Przerwa

11:30   –    13:30          Wykłady/komunikaty

9:00   –    13:15          Sesja posterowa II

13:30   –    14:00          Podsumowanie konferencji i wręczanie nagród

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, w tym monografię z pracami nadesłanymi przez autorów oraz catering pierwszego i drugiego dnia konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.

W ramach Konferencji zostaną wygłoszone referaty i komunikaty dotyczące chromatografii jonowej oraz metod pokrewnych i ich praktycznych zastosowań w analizie próbek ciekłych, stałych i gazowych, a także sesje posterowe oraz wystawa odczynników i sprzętu pomiarowego. Konferencja jest adresowana w szczególności do pracowników jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, stacji uzdatnia wód, oraz pracowników laboratoriów przemysłowych.

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy przewidują wydanie przed konferencją monografii Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018. Ze względu na cykl wydawniczy autorzy proszeni są o nadsyłanie prac z zakresu tematyki konferencji na adres rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018.

Termin przysyłania tytułów wystąpień ustnych oraz tytułów posterów upływa w dniu 1 marca 2018. Komunikat ze szczegółowym programem konferencji zostanie rozesłany i zamieszczony na stronie www.ipis.zabrze.pl do dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Organizatorzy zachęcają do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie wystąpień (wykłady i komunikaty) oraz prac w postaci posterów, a także przysyłanie artykułów do monografii. Informacje o poprzedniej konferencji znajdują się na stronie http://ipis.pan.pl/pl/nauka/pm-konferencje/45-konferencje-zorganizowane-ipis-pan/744-xi

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN

Dyskusja (0 komentarzy)