Aktualności
Sprawy nauki
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

XXIII Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera

27 lutego w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera.

Najwyższy tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Spółki Tarnowskie Wodociągi, a także przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. We wcześniejszych edycjach plebiscytu był Srebrnym i Złotym Inżynierem.

Pismo gratulacyjne do laureatów i organizatorów plebiscytu skierował Prezydent RP pan Andrzej Duda. Podczas Gali odczytał je doradca Prezydenta RP Marek Dietl.

Uczestników Gali powitała i słowo wprowadzające wygłosiła prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego” – Ewa Mańkiewicz-Cudny.
„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

TYTUŁ ZŁOTEGO INŻYNIERA 2016 otrzymali:

dr inż. Janusz Berdowski  – absolwent SGGW, współtwórca Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji Europejskiej Uczelni Informatyczno- Ekonomicznej  w Warszawie. Jako człowiek zaangażowany w zagadnienia jakości, międzynarodowy auditor systemów jakości otrzymał tytuł w kategorii jakość.

Inż. Tadeusz Chęsy – absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy wdrażał nowe technologie w produkcji maszyn rolniczych. Z czasem się przebranżowił, stał się poligrafem i właścicielem jednej z największych w Polsce drukarni o nazwie POZKAL W ostatnich latach stał się „uzdrowicielem” podupadłego największego inowrocławskiego sanatorium „SOLANKI”. Złoty Inżynier w kategorii menedżer.

Prof. dr hab. inż. Edward Gacek – absolwent AR we Wrocławiu to ważna postać w polskim nasiennictwie, w polskiej genetyce roślin. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupcy. Pod jego kierownictwem wdrożono innowacyjne rozwiązania zmierzające do wierności plonowania przy zachowaniu bioróżnorodności w uprawie roślin. Złoty Inżynier w kategorii innowacje.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Prorektor Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, członek korespondent PAN. Wybitny specjalista z zakresu materiałów ceramicznych, twórca wielu opatentowanych technologii, w tym spiekania tworzyw i syntezy wysokotemperaturowej. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Złoty Inżynier w kategorii nauka.

Mgr inż. Jan Olczak – mechanik precyzyjny – absolwent Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Zarządu Spółki FANEX w Radonicach k. Błonia. Rzadko się zdarza, aby członek zarządu firmy produkcyjnej sam konstruował maszyny potrzebne do produkcji w swoim zakładzie. Złoty Inżynier w kategorii zarządzanie.

Mgr inż. Jan Skalski, absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koninie. Dzięki niemu wybudowano zakład unieszkodliwienia odpadów (czytaj spalarnię), która świetnie funkcjonuje. Złoty Inżynier w kategorii ekologia.

Dr inż. Marek St. Węglowski, absolwent Politechniki Śląskiej, pełnomocnik dyrektora d.s. rozwoju badań w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Ekspert Komisji Europejskiej przy ocenie wniosków na projekty badawcze i laureat kilku prestiżowych nagród, w tym Srebrnego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Genewa 2016. Kilka lat temu odbierał statuetkę Srebrnego Inżyniera. Laureat w kategorii high-tech.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Naukowiec, działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), który po przejściu na emeryturę pracuje społecznie. Redaktor naczelny czasopisma „Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania”. Twórca pierwszych polskich przyrządów półprzewodnikowych wprowadzonych do praktyki, a zwłaszcza mikrofalowych dla uzbrojenia radioradioelektronicznego, głównie radiolokacji.

Dr inż. Marian Zastawny – absolwent Politechniki Warszawskiej. Przeniósł się do USA i tam, na prestiżowym California Institute of Technology ukończył studia magisterskie z dziedziny lotnictwa. Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Pracuje na stanowisku starszego inżyniera w znanej firmie Aicraft Research Association.  Kategoria Inżynier polonijny.

 HONOROWI ZŁOCI INŻYNIEROWIE PT 2016

Od X edycji plebiscytu przyznawane są tytuły Honorowych Inżynierów absolwentom uczelni technicznych z dyplomem inżyniera, którzy sukces odnieśli w zupełnie innych dziedzinach. W XXIII edycji tytuł Honorowego Złotego Inżyniera otrzymali:

Mgr inż. Piotr Kuczyński – absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1973-1993 pracownik zakładów Mera Błonie i prywatnych przedsiębiorstw montujących komputery. Następnie publicysta zajmujący się problematyką ekonomiczna, finansową i giełdą na łamach czasopism ekonomicznych. Od 2006 r. Główny Analityk Domu Inwestycyjnego XELION. Popularny komentator radiowy i telewizyjny.

Ks. kanonik mgr inż. Wiktor Ojrzyński – Dziekan Duszpasterzy Leśników, Duszpasterz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa. Uzyskał zgodę ks. kard. Józefa Glempa na studia eksternistyczne w specjalności leśnej na SGGW. W 2004 r. obronił pracę inżyniersko-magisterską na temat: Etos zawodu leśnika polskiego. Krzewi zasady etyki zawodowej w środowisku pracowników leśnictwa posługując się m.in własnymi publikacjami na ten temat. Jest częstym gościem spotkań Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa.

Ks. mgr inż. Jacek Stryczek – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej, pomysłodawca „Szlachetnej paczki”. Specjalizuje się w tematyce PR Kościoła oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2007 jest Duszpasterzem Ludzi Biznesu i Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce.

Mgr inż. Maja Włoszczowska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni Polski w crosscountry. Multimedalistka mistrzostw świata i Europy. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Pekiniuie i Rio de Janeiro.

Dyplomy oraz statuetki Złotego Inżyniera wręczali laureatom red. nacz. „Przeglądu Technicznego” Ewa Mańkiewicz-Cudny w towarzystwie ministra Tomasza Żuchowskiego (MIB) i prof. Michała Kleibera.

Oprac.: Janusz M. Kowalski, specjalista ds. PR FSNT-NOT

Dyskusja (0 komentarzy)