Aktualności
14 Stycznia
Źródło: www.ihia.up.krakow.pl
Opublikowano: 2020-01-14

Young Scholar Award dla historyka z Krakowa

Podczas konferencji Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, która odbyła się w dniach 3–5 stycznia, dr Piotr Puchalski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie otrzymał Nagrodę dla Młodego Naukowca (Young Scholar Award) za obiecujący kierunek badań naukowych.

Laureat jest adiunktem w Katedrze Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki UP. Jest członkiem Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Jego zainteresowania naukowe obejmują: historię Polski i ziem polskich w ujęciu globalnym, polską politykę kolonialną i narodowościową, ewolucję ładu międzynarodowego; monarchię habsburską, najnowszą historię Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, historię Stanów Zjednoczonych, II wojnę światową. Dr Puchalski prowadzi badania nad rolą, którą w dyplomacji, gospodarce i polityce wewnętrznej, a także emigracyjnej II Rzeczypospolitej odgrywały aspiracje kolonialne. Obecnie przygotowuje publikację na podstawie swojego doktoratu, w której głównym założeniem jest ukazanie roli nowopowstałego w 1918 roku państwa polskiego w międzywojennym ładzie światowym opartym na kolonializmie w starym i nowym wydaniu (system mandatowy). Zaprezentuje w niej polskie projekty kolonialne i emigracyjne, kładąc nacisk na ich wpływ nie tylko na politykę krajową (uprzemysłowienie, obecność Żydów), ale także politykę międzynarodową (niepodległość Liberii i Etiopii, poszukiwania ujść dla emigracji żydowskiej przez różne państwa i organizacje). Celem pracy naukowej jest uświadomienie czytelnika, jak ważnym dla zrozumienia wybuchu II wojny światowej jest przedstawienie kwestii kolonialnej (np. jej wpływu na politykę appeasementu), a także, jak w tę zależność wpisywała się Polska, a szerzej – Europa Środkowo-Wschodnia. Tematykę tę poruszył w wygłoszonej podczas uroczystości przyznania Young Scholar Award prelekcji „Poland’s Colonial Aspirations as a Diplomatic Instrument, 1932–1939”, w której opowiedział o wykorzystywaniu aspiracji kolonialnych przez aparat dyplomatyczny Józefa Becka w polityce zagranicznej, między innymi o stosowaniu ich, aby nie dopuścić do francusko-brytyjskiego appeasementu kosztem Polski.

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association, PAHA) jest zwolnioną od podatku interdyscyplinarną organizacją non-profit zajmującą się badaniem historii i kultury polsko-amerykańskiej. Założona w 1942 roku jako część Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Ameryce, PAHA stała się autonomicznym towarzystwem naukowym w 1948 roku. Stowarzyszona z American Historical Association, PAHA promuje badania i publikację materiałów naukowych poświęconych historii i kulturze polsko-amerykańskiej jako część większej polskiej diaspory. PAHA publikuje czasopismo naukowe „Polish American Studies” oraz rozpowszechnia informacje o swojej działalności za pośrednictwem biuletynu, bloga PAHA News i grupy na Facebooku. Członkostwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych polską historią i kulturą w Ameryce Północnej oraz studiami imigracyjnymi.

Monika Wąs, źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)