Aktualności
Sprawy nauki
28 Maja
Fot. MNiSW
Opublikowano: 2020-05-28

Z Ministerstwa Nauki do Ministerstwa Finansów

Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmie 1 czerwca stanowisko wiceministra finansów. W resorcie nauki pracował blisko trzy lata.

Sebastian Skuza w resorcie nauki odpowiedzialny był m.in. za planowanie i realizację budżetu państwa w częściach dotyczących MNiSW, inwestycje związane z działalnością naukową, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa, a także za dyscyplinę finansów publicznych. Z obecnego kierownictwa resortu jest najdłużej sprawującym swoją funkcję. Na podsekretarza stanu został powołany w czerwcu 2017 roku, zastępując wówczas Teresę Czerwińską, która przeszła na podobne stanowisko w… Ministerstwie Finansów. Identyczny kierunek obiera teraz Skuza, który od 1 czerwca będzie wiceministrem finansów.

W resorcie tym rozpoczynał zresztą swoją karierę zawodową. Był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. W sumie od 20 już lat związany jest z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ub.r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Po jego odejściu kierownictwo ministerstwa będzie czteroosobowe. Zastępcami Wojciecha Murdzka pozostają: prof. Wojciech Maksymowicz (w randze sekretarza stanu) oraz dr Anna Budzanowska i prof. Grzegorz Wrochna (oboje w randze podsekretarzy)

MK

Dyskusja (0 komentarzy)