Aktualności
Opublikowano: 2018-02-08

Z PB do ośrodka badawczego w Portugalii

Dr inż. Magdalena Łępicka, adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, została zaproszona na staż naukowy w International Iberian Nanotechnology Laboratory w Portugalii.

W INL dr inż. Magdalena Łępicka dołączy do interdyscyplinarnego zespołu realizującego badania naukowe z udziałem partnerów przemysłowych. Zadaniem zespołu jest opracowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych mogących mieć zastosowanie w stomatologii.

International Iberian Nanotechnology Laboratory jest instytucją naukową powołaną w 2005 roku z inicjatywy rządów Hiszpanii i Portugalii w celu tworzenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu nanotechnologii. Główne obszary działalności instytutu to nanomedycyna, nanobiotechnologia oraz nanoelektronika. Siedziba INL znajduje się na północy Portugalii, w mieście Braga. Obecnie w instytucie prace badawcze prowadzi kilkuset naukowców z całego świata.

Dr inż. Magdalena Łępicka jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Wpływ modyfikacji powierzchniowej wybranych biomateriałów metalicznych na ich charakterystyki tarciowe i korozyjne. Praca powstała pod opieką prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Małgorzaty Grądzkiej-Dahlke.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)