Aktualności
Sprawy nauki
22 Października
Źródło: UTP
Opublikowano: 2020-10-22

Za rok fizycy z Polski i świata zagoszczą w Bydgoszczy

Co dwa lata polscy fizycy i nauczyciele tego przedmiotu spotykają się na kilkudniowych zjazdach. Gospodarzem przyszłorocznego Zjazdu Fizyków Polskich, już 47. w historii, będzie po raz pierwszy Bydgoszcz.

W dniach 19–23 września 2021 roku w Bydgoszczy odbędzie się Zjazd Fizyków Polskich. Pobyt wybitnych postaci polskiej i światowej nauki w grodzie nad Brdą i Wisłą będzie okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami. Organizatorzy, działający pod egidą Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, planują adresowane do szerokiego grona odbiorców wydarzenia popularyzatorskie, niektóre o szczególnie spektakularnym charakterze. Patronat nad przyszłoroczną imprezą objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

– Zjazdy PTF są znakomitą okazją do wymiany najnowszych doświadczeń i idei w środowisku polskich fizyków, w czym z pewnością pomoże udział zagranicznych gości o światowej renomie. To będzie prawdziwe święto intelektualnej dynamiki i kreatywności, adresowane nie tylko do ludzi zajmujących się fizyką zawodowo, ale także do mieszkańców Bydgoszczy i regionu spragnionych świeżej i rzetelnej wiedzy przyrodniczo-technicznej – mówi prof. dr hab. inż. Marek Adamski, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

.Przyszłoroczny 47. Zjazd Fizyków Polskich będzie miał wyjątkowy wydźwięk dla mieszkańców miasta i regionu z uwagi na jednoczesne obchody 70-lecia działalności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Z tego powodu istotna część wydarzeń zjazdowych zostanie zorganizowana w obrębie kampusu UTP w Fordonie. Równoprawnymi współorganizatorami bydgoskiego Zjazdu są: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (z uwagi na zagadnienia związane z biofizyką i fizyką medyczną) oraz bydgoskie środowisko nauczycielskie. Nad całością przedsięwzięcia czuwa Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

– Nauki fizyczne są dyscypliną rozwijającą się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego bardzo dynamicznie. Nasi pracownicy realizują badania na najwyższym poziomie i we współpracy z naukowcami z całego świata, a efekty swoich prac publikują w renomowanych międzynarodowych czasopismach. Cieszę się, że za sprawą przyszłorocznego Zjazdu Fizyków Polskich otwiera się kolejna możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naszym zespołem a uczonymi z kraju i ze świata. Wierzę, że zaowocuje ona powstaniem nowych projektów badawczych i popularyzatorskich realizowanych we współpracy ze znamienitymi gośćmi Zjazdu – mówi prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor UKW.

W czasie zjazdów PTF odbywają się wykłady plenarne wybitnych fizyków, w tym gości zagranicznych. Zaproszone osoby to naukowcy o wysoko ocenianej reputacji: laureaci Nagród Nobla oraz dyrektorzy znanych grup i instytucji badawczych, takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN czy Niemiecki Synchrotron Elektronowy DESY. Wykładom towarzyszą sesje specjalistyczne, plakatowe, dydaktyczne, popularyzatorskie oraz dedykowane zagadnieniom transferu najnowszej wiedzy do przemysłu. Z uwagi na wyjątkowe w skali świata dziedzictwo naukowo-techniczne Bydgoszczy i regionu bydgoskiego, podczas przyszłorocznego Zjazdu jest planowana rozbudowana sesja historyczna, także z pokazami w plenerze.

– Dokładamy starań, żeby Zjazd w Bydgoszczy stał się atrakcyjnym wydarzeniem nie tylko dla specjalistów. Chcemy przyciągnąć osoby związane z przemysłem, ciekawą świata młodzież zastanawiającą się na wyborem ścieżek dalszej edukacji, a także wszystkich pasjonatów. Mamy ambicję stać się zarzewiem naukowej inspiracji dla miasta i jego regionu – podkreśla prof. dr hab. inż. Adam Gadomski z UTP, przewodniczący Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało zawiązane 11 kwietnia 1920 roku na Politechnice Warszawskiej, przy udziale delegatów z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Poznania; oddział w Bydgoszczy powstał pół wieku później. PTF zajmuje się upowszechnianiem fizyki i nauk pokrewnych, podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie, wspieraniem rozwoju fizyki w kraju oraz rozwijaniem więzi między fizykami zatrudnionymi w nauce, oświacie i różnych gałęziach gospodarki. Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy powołania Polskiego Towarzystwa Fizycznego kilka dni temu w Warszawie odbył się 46. Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich, z powodu pandemii zrealizowany w formie hybrydowej. Nagrania z jego przebiegu są dostępne w serwisie YouTube. Nadzwyczajny Zjazd był zwieńczeniem obchodów tegorocznego Roku Fizyki, ustanowionego przez sejm w celu uhonorowania polskich fizyków i ich osiągnięć oraz docenienia cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki.

źródło: UTP

 

Dyskusja (0 komentarzy)