Aktualności
01 Lipca
Fot. Robert Stachnik
Opublikowano: 2019-07-01

Zachodniopomorskie Noble 2019 rozdane

Przyznano Zachodniopomorskie Noble 2018. To prestiżowa nagroda promująca najwybitniejsze osiągnięcia naukowców z województwa zachodniopomorskiego. 

Zachodniopomorskie Noble wręczane są od 2001 roku. Przy wyłanianiu laureatów liczą się m.in. publikacje w wysoko notowanych czasopismach (na tzw. liście filadelfijskiej) oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy: genetyk, prof. Jan Lubiński oraz astronom, prof. Aleksander Wolszczan, który jest przewodniczącym kapituły. Jak co roku Zachodniopomorskie Noble przyznano w siedmiu dziedzinach. Otrzymali je:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych: dr hab. Radosław Ptaszyński z Zakładu Historii XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego za monografię „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy”;
  • w dziedzinie nauk podstawowych: prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek z Instytutu Fizyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za spektroskopowe badania nowych materiałów o znaczeniu praktycznym;
  • w dziedzinie nauk technicznych: dr hab. inż. Karol Fijałkowski z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania podstaw technologii otrzymywania celulozy bakteryjnej;
  • w dziedzinie nauk ekonomicznych: dr inż. Jarosław Wątróbski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za cykl artykułów poświęconych opracowaniu zbioru sformalizowanych wytycznych doboru metod wielokryterialnych do zadanej sytuacji decyzyjnej;
  • w dziedzinie nauk rolniczych: dr inż. Małgorzata Mizielińska z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za doskonalenie właściwości antybakteryjnych i biostymulacyjnych różnorodnych powłok w opakowaniach produktów żywnościowych;
  • w dziedzinie nauk medycznych: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM za opracowanie metody screeningu stanu wysokiego ryzyka psychozy i współtwórca metody wykrywania stanów psychozy o charakterze schizofrenii (patent europejski);
  • w dziedzinie nauk o morzu: zespół pod kierunkiem dr. Dominika Zawadzkiego – mgr inż. Łukasz Maciąg, prof. dr hab. Ryszard Kotliński-profesor senior z Zakładu Geologii Morza Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. inż. Rafał Wróbel, prof. ZUT, z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania kobaltonośnych naskorupień dna Oceanu Indyjskiego jako potencjalnego źródła surowców strategicznych.

Gala wręczenia nagród odbyła się w auli Akademii Sztuki w Szczecinie.

MK

Źródło: ZUT, US

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)