Aktualności
26 Października
Fot. Maciej Papke/Radio Szczecin
Opublikowano: 2020-10-26

Zachodniopomorskie Noble 2019

Wręczono Zachodniopomorskie Noble 2019. To prestiżowa nagroda promująca najwybitniejsze osiągnięcia naukowców z województwa zachodniopomorskiego. 

Zachodniopomorskie Noble wręczane są od 2001 roku. Przy wyłanianiu laureatów liczą się m.in. publikacje w wysoko notowanych czasopismach oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe. Pomysłodawcami konkursu są znani naukowcy: genetyk prof. Jan Lubiński oraz astronom prof. Aleksander Wolszczan, który jest przewodniczącym kapituły. Zachodniopomorskie Noble przyznano w ośmiu dziedzinach. Laureatami zostali:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych: dr hab. Maciej Witek, prof. USz, filozof z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej;
  • w dziedzinie nauk podstawowych: dr Xuecheng Chen, prof. ZUT z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za badania nad nowymi materiałami węglowymi;
  • w dziedzinie nauk technicznych: dr hab. Ewelina Kusiak-Nejman z Zakładu Biotechnologii na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za badania nad oczyszczaniem wody i powietrza za pomocą grafenu;
  • w dziedzinie ekonomii: dr hab. Magdalena Zioło, prof. USz, z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG;
  • w dziedzinie nauk rolniczych: dr inż. Radosław Drozd z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za opracowanie nowatorskich podłoży z celulozy bakteryjnej do immobilizacji enzymów i mikroorganizmów;
  • w dziedzinie nauk medycznych: mgr Wojciech Marciniak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego za badania dotyczące stężenia arsenu we krwi jako markera rodzinnego raka piersi w populacji polskiej;
  • w dziedzinie nauk o morzu: prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska z Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie za opracowanie i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich technologii wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce efektywny materiał izolacyjny;
  • w dziedzinie nauk artystycznych: prof. dr hab. Dariusz Dyczewski z Akademii Sztuki w Szczecinie za międzynarodowe prezentacje muzyki chóralnej.

Konkurs organizuje Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy m.in. z Urzędem Marszałkowskim.

źródło: Radio Szczecin

 

Dyskusja (0 komentarzy)