Aktualności
Sprawy nauki
15 Listopada
Źródło: www.nawa.gov.pl
Opublikowano: 2021-11-15

Zaczęła pracę nowa Rada NAWA

Prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego, nadal będzie kierował pracami Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

Rada jest jednym z dwóch organów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W jej 10-osobowym składzie zasiadają przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów (dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP), ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki (prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr hab. Janusz Bień), ministra właściwego ds. finansów publicznych (dr hab. Krzysztof Koźmiński), ministra właściwego ds. gospodarki (dr Jędrzej Jan Kotarski), ministra właściwego ds. zagranicznych (dr hab. Jacek Reginia-Zacharski), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (prof. dr hab. Wiesław Banyś), Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Adrianna Czarnecka), Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Joanna Maruszczak) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr hab. Marcin Krawczyński).

Drugą kadencję pracom Rady NAWA będzie przewodniczyć prof. Tomasz Pietrzykowski, od 2016 r. prorektor Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej. W pracy naukowej zajmuje się działaniem prawa w czasie, strukturą systemu prawnego, współczesnym ujęciem pozytywizmu prawniczego, etycznymi aspektami porządku prawnego, w tym bioetyką oraz problematyką podmiotowości prawnej oraz prawnej ochrony zwierząt. W kadencji 2019–2023 przewodniczy także Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Do zadań Rady NAWA, której kadencja trwa 4 lata, należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania. Uroczysta inauguracja prac Rady NAWA odbyła się 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która została utworzona w 2017 roku, działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki. Jej celem jest wsparcie procesów międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, a także upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocja języka polskiego za granicą.

MK, źródło: MAWA

Dyskusja (0 komentarzy)