Aktualności
Sprawy nauki
30 Maja
Źródło: Instytut Europy Środkowej
Opublikowano: 2023-05-30

Zainaugurowano Akademicko-Analityczny Trójkąt Lubelski

Deklarację o utworzeniu Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego podpisali 29 maja przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich z Lublina, Wilna, Kowna, Kijowa oraz Lwowa, a także ukraińskich i litewskich instytucji eksperckich.

To wspólna inicjatywa Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Sieć ma stanowić zaplecze intelektualno-eksperckie rządów państw Trójkąta Lubelskiego (Litwa, Polska, Ukraina), dostarczając merytorycznych analiz na temat rozwoju sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwych scenariuszy i perspektyw współpracy po jej zakończeniu.

Wolą sygnatariuszy jest również to, aby była to platforma koordynacji badań z zakresu stosunków międzynarodowych w regionie, zwłaszcza w obliczu radykalnych, złożonych i trudnych do przewidzenia zmian ładu międzynarodowego i wzrastającego zapotrzebowania ośrodków politycznych Polski, Litwy i Ukrainy na wiedzę o tych zmianach i rekomendacje niezbędne do optymalizacji podejmowanych działań i decyzji. Współpraca ma także służyć wzmacnianiu obecności i pozycji ośrodków akademickich oraz eksperckich trzech państw w europejskiej i globalnej przestrzeni badawczej.

Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele: Centrum Studiów Strategicznych (Ukraina), Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (Ukraina), Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytutu Polityki Światowej (Ukraina), Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych (Ukraina), Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa), Rady Polityki Zagranicznej „Ukraiński Pryzmat” oraz Wydziału Zarządzania Publicznego i Biznesu na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie (Litwa).

Deklarację o utworzeniu sieci podpisano w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wydarzenie zapoczątkowało trzecią edycję Lublin Central Europe Forum, którego organizatorem jest Instytut Europy Środkowej.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)