Aktualności
Sprawy nauki
28 Listopada
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2023-11-28

Zakończono wybory do komitetów naukowych PAN

Zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W każdym zasiądzie po 30 uczonych. Ich kadencja rozpocznie się po 1 stycznia i potrwa cztery lata.

Komitety naukowe PAN to ciała kolegialne grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Są przypisane do poszczególnych wydziałów Akademii. W miniony piątek zakończyły się wybory członków na kadencję 2024–2027. Mogły w nich brać udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Głosowanie przeprowadzono wprawdzie w drugiej połowie października, ale niezbędne okazały się wybory uzupełniające.

Ostatecznie wybory przeprowadzono w odniesieniu do 71 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W siedmiu przypadkach, z uwagi na brak co najmniej 60 kandydatów, wybory się nie odbyły. Sytuacja ta dotyczy: Komitetu Geofizyki PAN, Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. W każdym z nowo powołanych komitetów zasiądzie po 30 uczonych. Każda z osób może należeć do co najwyżej dwóch takich gremiów.

Kadencja komitetów rozpoczyna się po 1 stycznia 2024 roku, nie później jednak niż 30 maja, i trwa cztery lata od dnia pierwszego posiedzenia w nowym składzie. Dodajmy, że wszyscy członkowie PAN deklarujący udział w pracach komitetu naukowego, uczestniczą w nich do końca jego kadencji. Najwięcej komitetów będzie działać przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych – 21, a ponadto przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych – 9, przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – 10, przy Wydziale IV Nauk Technicznych – 19, przy Wydziale V Nauk Medycznych – 12.

MK

Wyniki wyborów do komitetów naukowych PAN

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Wiesław Barabasz 19.12.2023 12:13

    Jako były wieloletni członek Komitetu Mikrobiologicznego i Komitetu Gleboznawstwa i chemii Rolnej PAN chciałbym serdecznie pogratulować profesorowi Maciejowi KUBONIOWI wyboru na członka Komitety Inżynierii Produkcji PAN. Jest to wyraz uznania dla nietuzinkowych osiągnięć naukowych profesora jakim cieszy się w środowisku polskich inżynierów. Trzeba zaznaczyć, że wyboru dokonują samodzielni pracownicy naukowi z całej Polski zajmujący się tą tematyką., którą pasjonuje się prof. dr hab. Maciej Kuboń./ Dlatego też PANS w Przemyślu powinien docenić i cieszyć się, że tacy profesorowie jak M. Kuboń uczestniczą w pracach naukowych i dydaktycznych naszej Uczelni. Praca w Komitetach zajmuje dużo czasu7, ale daje dużo satysfakcji, bowiem komitety nadają kierunek badaniom jakimi powinni zajmować się zespoły badawcze w Polsce. Opiniują też wiele inicjatyw i projektów różnych ministerstw oraz wydają opinie w sprawach mogących budzić kontrowersje wśród społeczeństwa. Jeszcze raz gorąco gratuluję profesorowi Maciejowi Kuboniowi i życzę dalszych osiągnięć na niwie nauki. Praca w komitecie jest także wstępem do dalszej kariery naukowej i otwiera drogę do bycia członkiem najpierw korespondentem a potem członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. I tego Ci drogi Maćku serdecznie życzę.