Aktualności
Sprawy nauki
24 Lutego
Opublikowano: 2017-02-24

Zapobieganie zakażeniom HCV

Zakażenia w placówkach medycznych zapaleniem wątroby typu C nadal są niestety zbyt częste. Uniwersytet Medyczny w Lublinie od 2012 roku był partnerem w projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”, którego Liderem był Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Uczelnia realizowała jeden z pięciu projektów wchodzących w skład całego przedsięwzięcia. Jego celem była „Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej”. UMed w Lublinie analizował aktualną sytuację w zakresie ryzyka transmisji zakażenia HCV, a pośrednio również innych infekcji krwiopochodnych w placówkach ochrony zdrowia. W ramach projektu, dzięki zaangażowaniu doświadczonych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzono badania ankietowe w szpitalach, przychodniach, poradniach i gabinetach stomatologicznych. Było 1580 ankiet popartych obserwacją. Do tej pory nie przeprowadzano w Polsce badania epidemiologicznego na taką saklę. W drugiej fazie badań w wytypowanych placówkach medycznych pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeprowadzili badania eksperymentalne, które polegały na poszukiwaniu śladów krwi w środowisku pracy personelu medycznego i miejscach pobytu pacjentów.

Dodatkowym zadaniem projektu były badania – 5325 ankiet – wśród studentów 11 uczelni medycznych w Polsce, sprawdzające wiedzę studentów pierwszego i ostatniego roku kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego na temat zakażenia HCV, możliwości transmisji HCV i innych patogenów krwiopochodnych oraz metod jej zapobiegania.

Efektami tego projektu są: zredagowane dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej propozycje udoskonalenia procedur medycznych w placówkach ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii; raport z badań ankietowych w placówkach ochrony zdrowia na temat przestrzegania procedur medycznych; raport z badań wśród studentów uczelni medycznych na temat świadomości zagrożenia i zapobiegania HCV. Ponadto podjęto prace w celu stworzenia zespołu ds. weryfikacji i aktualizacji programów kształcenia pod kątem zagadnień objętych projektem we współpracy z Departamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia, a także opracowano wytyczne w sprawie umieszczenia zagadnień dotyczących transmisji patogenów krwiopochodnych w programie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów.

Obecnie trwają prace nad „Narodową Strategią Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”. W jej opracowanie zaangażowani są eksperci projektu „Zapobieganie zakażenia HCV”, m.in. jego kierownik dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie.

W dniach 6-7 lutego 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja na zakończenie projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Jk

(źródło: UM w Lublinie)

Dyskusja (0 komentarzy)