Aktualności
Sprawy nauki
28 Listopada
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2018-11-28

Zasłużeni dla Wynalazczości

Dziewięć szkół wyższych, dwa instytuty, jedna katedra i siedemnaścioro naukowców zostało nagrodzonych odznakami „Zasłużony dla Wynalazczości” przyznawanymi przez Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz powołania Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Wynalazczości”, nadawana po raz pierwszy w latach 1993–2000 i ponownie od 2003 roku, trafia do osób fizycznych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mających szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniających się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzających innowacje do codziennego użytku. Stanowi ją medal o średnicy 32 mm, wykonany z tombaku złoconego i naturalnego bursztynu. Na awersie w otoku z napisem „Rzeczpospolita Polska” znajduje się ażurowe koło z bursztynu, wewnątrz którego widnieje wizerunek godła państwowego. Z kolei na rewersie w zaznaczonym okręgu umieszczony jest 4-wierszowy napis „Za zasługi dla wynalazczości”.

Wśród jednostek naukowych odznakę otrzymały w tym roku: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Jagielloński oraz – osobno – funkcjonująca na nim Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji, a także politechniki: Lubelska, Krakowska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska i Wrocławska. Ponadto odznaką uhonorowano Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Z rąk dr Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, oraz Marcina Ociepy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, medale otrzymali też naukowcy: prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, prof. dr hab. Jacek Jemielity, prof. dr hab. Jacek Guliński, prof. dr hab. Wiesław Nowiński, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, prof. dr hab. Wojciech Stec, prof. dr hab. Tadeusz Uhl, prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, prof. Stanisław Wieczorek, dr Lechosław Ciupik, dr inż. Antoni Latuszek, dr hab. Sławomir Łotysz, mgr inż. Kazimierz Okraszewski, dr Małgorzata Starczewska-Krzystoszek, dr hab. inż. Michał Szota, dr inż. Oskar Zięta.

Uroczystość nadania odznaczeń była częścią obchodów jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. UPRP ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości.

MK

Źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)