Aktualności
Sprawy nauki
05 Października
Opublikowano: 2020-10-05

Zespół doradczy ds. szkół doktorskich

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał Zespół doradczy do spraw szkół doktorskich. Na jego czele stanął prof. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zespół został utworzony 1 października. W jego skład weszło siedem osób. Jak czytamy na stronie internetowej resortu nauki, potrzeba powołania Zespołu wiąże się z wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce systemem kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. Na czele nowego gremium stanął prof. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fizyk specjalizujący się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia, w poprzedniej kadencji prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, a obecnie dyrektor lubelskiego Centrum ECOTECH-COMPLEX – jednostki UMCS ukierunkowanej na prowadzenie badań naukowych i świadczenie usług badawczych na rzecz przemysłu przez interdyscyplinarne, wysokokwalifikowane zespoły naukowe w takich obszarach, jak: zdrowie, ekologia, żywność i rolnictwo.

Ponadto Zespół tworzą:

  • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • dr hab. Michał Arabski, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • prof. dr hab. Bartosz Brożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Politechniki Łódzkiej,
  • prof. dr hab. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego,
  • mgr Klara Życka, doktorantka Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. partnerów biznesowych.

Zespół będzie realizować zadania o charakterze doradczym w zakresie europejskich i światowych praktyk i trendów kształcenia doktorantów i funkcjonowania szkół doktorskich oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia doktorantów i usprawniających pod względem instytucjonalnym funkcjonowanie szkół doktorskich, w kontekście doświadczeń międzynarodowych. Będzie także wspierać ministra w zakresie przygotowania, podejmowania i realizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie lub utrzymywanie na wysokim poziomie jakości i atrakcyjności kształcenia doktorantów w Polsce.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)