Aktualności
16 Października
Źródło: www.ispan.waw.pl
Opublikowano: 2018-10-16

Złoty Medal Blaže Koneskiego dla prof. Sujeckiej

Macedońska Akademia Nauk i Sztuk nagrodziła polską badaczkę, slawistkę i macedonistkę, prof. dr hab. Jolantę Sujecką, Złotym Medalem Blaže Koneskiego. To najwyższe odznaczenie, jakie może w tym kraju otrzymać zagraniczny uczony. Uroczystość odbyła się w stolicy Macedonii – Skopje.

Prof. Sujecką wyróżniono za „szczególny wkład w propagowanie macedońskiego języka, literatury i kultury w świecie”. Główne kierunki jej naukowych zainteresowań to problematyka pamięci i tożsamości oraz historia idei i kwestie tzw. tradycji spornej na Bałkanach (zwłaszcza na pograniczu macedońsko-bułgarskim i macedońsko-serbskim). W 1995 roku obroniła pracę doktorską Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej pierwszej połowy lat dwudziestych XX wieku. W 1985 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku profesora w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Komisją „Bałkańskie Śródziemnomorze”. 22 marca tego roku uzyskała tytuł profesorski. Była promotorką czterech rozpraw doktorskich. Jest przewodniczącą Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturoznawczej afiliowanej przy AIESEE (Associacioon Internationale D’Etudes Du Sud-Est Europeen), członkinią Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN oraz European Association for Jewish Studies (EAJS).

Blaže Koneski był wybitnym macedońskim pisarzem, historykiem literatury i językoznawcą, jednym z najbardziej kreatywnych kodyfikatorów macedońskiego języka literackiego, doktorem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego imię nosi Wydział Filologiczny na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopje, którego był profesorem. Laureatami przyznawanych corocznie medali noszących jego imię byli wcześniej m.in. dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (2009), dr hab. Jan Sokołowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (2010) i prof. dr hab. Irena Sawicka (2014).

MK

(Źródło: Instytut Slawistyki PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)