Aktualności
Sprawy nauki
20 Września
Źródło: http://www.zlotymedalchemii.pl/
Opublikowano: 2017-09-20

Złoty Medal Chemii – zgłoszenia do 13 października

Do 13 października tegoroczni licencjaci i młodzi inżynierowie mogą zgłaszać swoje prace dyplomowe do siódmej edycji prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Każdy z finalistów otrzyma możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką, napisanych i obronionych w roku akademickim 2016/17, mogą zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Konkurs po raz kolejny został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także prof. dr hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Prace na tegoroczną edycję konkursu można nadsyłać do 13 października za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także cztery wyróżnienia po 1 tys. zł oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Dodatkowo firma DuPont wyróżni minimum trzy prace nagrodami specjalnymi w wysokości 2 tys. złotych. Wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Ocenie w tej części konkursu podlegać będzie dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

– Głównym celem Konkursu Złoty Medal Chemii jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do zaangażowania się w działalność naukową lub związaną z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu. Chcemy im pomóc w początkowym okresie ich działalności i pokazać, że nam, starszym naukowcom zależy na młodym pokoleniu badaczy  – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

– Badania naukowe skutkują wprowadzeniem rzeczywistych rozwiązań przemysłowych, z których efektami spotykamy się na co dzień. W DuPont dużą wagę przywiązujemy do rozwoju technologicznego, który pozwala jeszcze lepiej odpowiadać na problemy i potrzeby świata. Cieszy nas, że w Polsce jest tak wiele młodych osób, które decydują się wkroczyć na naukową ścieżkę i dokonują ważnych odkryć mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Złoty Medal Chemii 2016 powędrował do Michała Magotta z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autora pracy dotyczącej magnetyzmu molekularnego. Jest to dziedzina chemii dążąca do racjonalnego otrzymywania połączeń cząsteczkowych wykazujących zaprojektowane właściwości magnetyczne. Tym samym pierwszy raz w historii konkursu główna nagroda powędrowała do studenta z Krakowa.

Lista finalistów konkursu zostanie ogłoszona 4 listopada, natomiast 14 listopada zaprezentują oni swoje prace w siedzibie IChF PAN, w celu wyłonienia laureatów konkursu. Uroczysty finał siódmej edycji Złotego Medalu Chemii i ogłoszenie laureatów odbędzie się 5 grudnia w Warszawie.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, jego harmonogram i regulamin są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Magdalena Maksymiuk

Dyskusja (0 komentarzy)