Aktualności
Sprawy nauki
09 Maja
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2022-05-09

Zmarł prof. Waldemar Paruch

W niedzielę, 8 maja, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. Waldemar Paruch, przewodniczący Zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, doradca ministra edukacji i nauki.

Prof. Waldemar Paruch był absolwentem historii (Instytut Historii na Wydziale Humanistycznym) i politologii (Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i wykładowcą tej uczelni. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, broniąc rozprawę doktorską pt. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939). W 2005 r.  także na UMCS uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pisząc monumentalną monografię pt. Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego (1926–1939). W 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Był autorem około 240 prac naukowych, w tym ok. 30 publikacji zwartych łączących wiedzę politologa i historyka. Zakres tematyczny jego zainteresowań obejmował obecność chrześcijaństwa w Polsce, wejście Polski do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, był uznanym w Polsce specjalistą z zakresu myśl politycznej, metodologii badań politologicznych, polityki zagranicznej Polski, systemów politycznych, dziejów Europy Środkowej, zarządzania strategicznego oraz jednym z prekursorów politologii stosowanej. Był redaktorem albumu milenijnego na 1050 rocznicę chrztu Polski.

W aktywności społecznej i politycznej prof. Paruch znany był jako twórca Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradca ministra edukacji i nauki do spraw szkolnictwa wyższego, doradca marszałka Sejmu w zakresie polityki zagranicznej Polski i ekspert w odniesieniu do takich inicjatyw, jak m.in. Europa Karpat, Szczyty Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Był pomysłodawcą utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej i Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz redaktorem naczelnym wysoko punktowanego czasopisma „Przegląd Sejmowy”. W kwietniu 2022 r. prezydent RP odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Prof. Waldemar Paruch miał 58 lat.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (3 komentarze)
 • ~Mariusz 17.05.2022 12:03

  Był moim nauczycielem metodologii w latach 90-tych. Nie zgadzałem się z nim politycznie ale zawsze szanowałem za intelekt i kulturę. Facet na wielkim poziomie. Nie wiem ile osób pamięta , że to był czas pracy Pana Waldka na wydziale MINP a potem wydziale Politologii razem z prof. Markiem Chmajem, chyba nawet trochę się kumplowali?

 • ~Marek Furtak 10.05.2022 00:48

  Na co chorował ?

  • ~Sylwia Banaszek 10.05.2022 16:44

   Na raka