Aktualności
02 Grudnia
Fot. PK
Opublikowano: 2019-12-02

Znamy tegorocznych zdobywców ELSEVIER Research Impact Leaders Award

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – tegorocznymi laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Award. 

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Nagroda, przyznawana w sześciu kategoriach, promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Kapituła bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

W tym roku laureatami zostały:

  • Politechnika Łódzka (Agriculture Sciences)

Rolnictwo i nauki weterynaryjne nie stanowią na PŁ kluczowego obszaru badań, a jedynie niewielki element w całym ekosystemie uczelni. Wśród publikacji z tej dziedziny 16% to publikacje znajdujące się wśród 10% najczęściej cytowanych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zwierzętach i mleczarstwie. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z dokumentów opublikowany przez badaczy, traktujący o wpływie probiotyków, prebiotyków i symbiotyków na zdrowie człowieka. Wspomniana publikacja uzyskała ponad 10-krotnie lepsze cytowania w odniesieniu do średniej światowej i została wielokrotnie wspomniana w mediach społecznościowych.

  • Politechnika Lubelska (Engineering & Technology)

Lubelska uczelnia prawie połowę swojego dorobku zawiera w publikacjach z zakresu nauk inżynierskich i technicznych. Najbardziej reprezentowaną dyscypliną jest materiałoznawstwo, gdzie znalazło się ponad 1/3 wszystkich publikacji z tej dziedziny. Prawie 2% publikacji znalazło się wśród najczęściej cytowanych na świecie. Badania z zakresu materiałów biodegradowalnych i opakowań były cytowane prawie 12 razy lepiej aniżeli podobne publikacje w tej dyscyplinie.

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities)

Zwycięzca utrzymuje wysoki wskaźnik współpracy międzynarodowej mierzony liczbą publikacji z autorami z zagranicy. Badania naukowców w tej jednostce skupiają się na tematach związanych z metodami uczenia, psychologią, podejmowaniem decyzji czy językoznawstwem. Publikacje te były cytowane o ponad 50% lepiej aniżeli inne w tej samej dyscyplinie.

  • Uniwersytet Jagielloński (Medical Sciences)

Medycyna kliniczna stanowi prawie połowę wszystkich publikacji w tej dziedzinie na UJ. Prace badawcze naukowców z tej uczelni poruszają tematy z takich zagadnień, jak: nowotwory (neoplasma), immunoterapia, microRNA czy choroby cywilizacyjne. Publikacje z tego zakresu stanowią 1/3 dorobku całej uczelni i były one cytowane ponad dwukrotnie lepiej niż podobne publikacje w tej dyscyplinie.

  • Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences)

Publikacje z zakresu nauk przyrodniczych stanowiły na UW prawie 55% ogółu. Publikacje autorów afiliowanych do tej uczelni były cytowane o 57% lepiej niż wynosiła średnia światowa. Naukowcy z UW publikują swoje prace z najważniejszych tematów w dzisiejszej nauce, a dotyczą one galaktyk, gwiazd i planet, wykorzystania grafenu czy katalizy chemicznej. Jeden z artykułów poruszający tematykę nowych możliwości badania układów białkowych był cytowany ponad 3 razy lepiej od podobnych artykułów w swojej dyscyplinie.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Social Sciences)

SGGW była liderem w kryterium dotyczącym udziału publikacji w najlepszych czasopismach z tej dziedziny. Prawie 60% z publikacji afiliowanych do tej uczelni znajdowało się w tytułach z pierwszych 25% najbardziej cytowanych czasopism. Najwięcej publikacji znalazło się w czasopismach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł traktujący o prognozach przyszłego wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne. Dokument ten był ponad 12 razy lepiej cytowany w swojej dyscyplinie aniżeli wynosi średnia światowa.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek, 2 grudnia, podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” przy współudziale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PK, MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)