Aktualności
Sprawy nauki
09 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-02-09

Zrozumieć naukę

Platforma internetowa do komunikacji społeczeństwa z naukowcami, Obywatelska Rada Naukowa, wydarzenia promujące naukę obywatelską – takimi między innymi sposobami do zwiększenia świadomości naukowej będą zachęcać uczestnicy projektu JoinUs-4-Health. Realizuje go konsorcjum złożone z białostockich uczelni, organizacji pozarządowych i firm oraz partnerów z zagranicy.

Budżet tego prestiżowego projektu wynosi ponad 1,5 mln euro. Jego głównym założeniem jest zaangażowanie jak największej liczby członków społeczności Białegostoku, Greifswaldu (Niemcy) i Rotterdamu (Holandia) do włączenia się w proces współtworzenia badań naukowych, ich lepszego zrozumienia oraz dostosowania do ich potrzeb. Bazą dla JoinUs-4-Health jest realizowany od trzech lat na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku projekt Białystok Plus. Polega on na prospektywnym badaniu kohortowym stanu zdrowia mieszkańców stolicy Podlasia. Po 5 latach naukowcy zaproszą tych samych pacjentów, aby ponownie sprawdzić ich stan zdrowia.

Prospektywne badania kohortowe stanowią znakomitą szansę do odkrywania nieznanych wcześniej czynników kształtujących zdrowie człowieka, ale także do ustalania rzeczywistego występowania chorób cywilizacyjnych. Możliwość wieloletniej obserwacji losowej grupy członków danej społeczności odkrywa nowe obszary badawcze przed naukowcami, z drugiej zaś strony może pomóc każdemu w podejmowaniu właściwych decyzji zdrowotnych bazujących na obserwacjach naukowców. W projekcie przewidziany jest szereg wydarzeń edukacyjnych, które mają wzmacniać kompetencje naukowe lokalnej społeczności. Będą to m.in. spotkania kafejkowe z naukowcami czy webinaria, podczas których badacze prostym językiem wyjaśnią mieszkańcom skomplikowane, naukowe kwestie medyczne – zapowiada dr Paweł Sowa, ekspert UMB w dziedzinie zdrowia publicznego.

Z kolei jak podkreślił dr Łukasz Kiszkiel, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku, JoinUs-4-Health będzie się opierał na idei nauki obywatelskiej. Polega ona na włączaniu wolontariuszy współpracujących z profesjonalnymi badaczami, edukację naukową poprzez społeczników, organizacje pozarządowe i biznes do popularyzowania nauki. Ma to także budować prestiż naukowca w społeczeństwie.

Fundacja SocLab, której misją jest łączenie świata nauki ze społeczeństwem, będzie komunikować się z mieszkańcami za pomocą specjalnej platformy, która powstanie w ramach JoinUs-4-Health. Kluczowe będzie dotarcie do szkół i seniorów. Organizowane będą m.in. konkursy dla uczniów oraz festiwal naukowy – dodaje dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z SocLab.

Dr Piotr Wołejsza z Science4People zaznacza, że nauka powinna służyć społeczeństwu, a projekt JoinUs-4-Health przyczyni się do zwiększenia jakości życia mieszkańców. Jego wartością jest nowatorskie podejście do strategii komunikowania społeczeństwa o wynikach badań naukowcówStąd udział w konsorcjum przedstawiciela branży kreatywnej.

W wyniku realizacji projektu powstaną:

  • Platforma internetowa, poprzez którą mieszkańcy miasta będą mogli w łatwy sposób podejmować komunikację z naukowcami, np. zadając pytanie. Będzie umożliwiała tworzenie grup roboczych dla społecznych naukowców (citizen scientists), którzy we współpracy z naukowcami zawodowymi będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe. Platforma ma także zachęcać zawodowych naukowców do otwierania się wraz ze swoimi pomysłami badawczymi na mieszkańców miasta;
  • Obywatelska Rada Naukowa (Citizen Science Board), w której zasiądą przedstawiciele wszystkich grup angażujących się w projekt (mieszkańców, naukowców, organizacji pozarządowych). Rada będzie regularnie spotykać się celem podejmowania decyzji odnośnie rozwoju nauki obywatelskiej, dyskusji nad projektami grup roboczych działających na platformie internetowej;
  • Wydarzenia promujące naukę obywatelską (citizen science) w różnych grupach wieku (m.in. Research Cafe, Festiwal Nauki, warsztaty dla uczniów szkół średnich, przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorców, Międzynarodowa Konferencja Naukowa prezentująca wyniki badań społecznych naukowców.

Koordynatorem multidyscyplinarnego projektu jest Uniwersytet w Greifswaldzie. W gronie 11 uczestników są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja SocLab, firmy: WhiteBits oraz Science4People. Jego zakończenie zaplanowano na grudzień 2023 roku.

źródło: UMB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)