Aktualności
Szkoły wyższe
15 Czerwca
Źródło: UMG
Opublikowano: 2020-06-15

100 lat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W środę, 17 czerwca, odbędą się główne uroczystości jubileuszu stulecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i szkolnictwa morskiego w Polsce. W czerwcowym numerze „Forum Akademickiego” przygotowaliśmy specjalny dodatek z okazji tej rocznicy.

Szkołę Morską z siedzibą w Tczewie powołał gen. Józef Leśniewski, ówczesny minister spraw wojskowych, rozkazem z 17 czerwca 1920 roku. Już w październiku rozpoczęły się zajęcia, a 8 grudnia uroczyście zainaugurowano pierwszy rok szkolny. Na dwóch wydziałach, Nawigacyjnym i Mechanicznym, kształcenie podjęło 58 słuchaczy. Pierwszy rocznik absolwentów opuścił mury szkoły w 1923 r. Było to 16 nawigatorów i 14 mechaników. Przez 10 lat przez szkołę przewinęło się ok. 500 uczniów, a ukończyło ją ok. 200 absolwentów.

Naprawdę przełomowy był dla uczelni rok 1930. Przeniesiono ją wówczas do Gdyni i zmieniono jej nazwę na Państwową Szkołę Morską. Otrzymała specjalnie wybudowany nowy gmach przy ul. Morskiej, który służy jej do dzisiaj. W kolejnych latach jeszcze parokrotnie zmieniała swój szyld, ostatecznie, dzięki uzyskaniu odpowiedniej liczby uprawnień akademickich, stając się w 2018 roku Uniwersytetem Morskim.

W ciągu stu lat mury uczelni opuściło 24 165 absolwentów. Obecnie kształci się w niej ponad 5 tys. studentów. Większość – 2967, w tym 57 cudzoziemców – wybrało tryb stacjonarny. Ponadto na studiach podyplomowych kształci się 12 słuchaczy, a na doktoranckich – 13, w tym 4 w trybie niestacjonarnym. UMG oferuje swoim studentom 8 kierunków i 43 specjalności kształcenia. Na uniwersytecie zatrudnionych jest ponad 700 pracowników. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 371 osób, w tym 25 profesorów zwyczajnych, 48 profesorów nadzwyczajnych, 54 adiunktów i 105 asystentów.

W środę, 17 czerwca, zainaugurowane zostaną obchody stulecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Rano przed budynkiem głównym odbędzie się uroczyste podniesienie bandery i wkopanie „Kapsuły Czasu”. Po myszy świętej w intencji studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMG, zaplanowano posiedzenie Senatu, podczas którego wręczone zostaną Nagrody Rektora oraz odznaczenia „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”. Kolejnym punktem będzie nadanie tytułu doktora honoris causa kpt. ż. w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu. Po południu z kolei przystanek SKM „Gdynia Stocznia” zmieni swoją nazwę na „Uniwersytet Morski”.

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy specjalny dodatek, który znajdzie się w czerwcowym numerze „Forum Akademickiego”. Otwiera go rozmowa z rektorem uczelni prof. dr. hab. inż. Januszem Zarębskim:

  • Wszystkie nasze wydziały – mechaniczny, elektryczny, nawigacyjny, przedsiębiorczości i towaroznawstwa – kształcą kadry zarówno dla gospodarki morskiej, jak i lądowej, której obszar zainteresowania jest bardzo szeroki: od turystyki na morzu, poprzez off-shore, elektronikę, mechanikę, aż do platform wydobywczych na morzu. Dyscypliny, w których UMG ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych, pozwalają wszystkim naszym pracownikom sięgać po wyższe stopnie naukowe, jednakże duża część rozpraw naukowych odnosi się do zagadnień morskich. Przymiotnik „morski” nie tylko wskazuje na charakter uniwersytetu, ale jest elementem spajającym wszystkie wydziały. Warto również dodać, że dyplom uczelni morskiej zwiększa szansę naszych absolwentów na otrzymanie pracy w sektorze morskim – mówi rektor UMG w wywiadzie udzielonym red. Piotrowi Kieracińskiemu.

Przyjrzeliśmy się również bliżej projektom badawczym realizowanym przez naukowców z Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Nawigacyjnego. Ci pierwsi, w ramach projektu „Jericho-VDES”, opracowują nowy system wymiany danych w morskim paśmie VHF – VHF Data Exchange System. Drudzy zajmują się systemem planowania trasy statku, który uwzględni nie tylko prognozowane warunki meteorologiczne, ale równocześnie zoptymalizuje jej czas i koszty, a do tego weźmie pod uwagę niepewność przetwarzania danych.

  • Mamy nadzieję, że nasz system, po ewentualnym wdrożeniu, przyczyni się do redukcji zużycia paliwa przez statki i w konsekwencji wpłynie również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo opracowane oprogramowanie powinno zwiększyć bezpieczeństwo statków oraz ich załóg. Dzięki niemu będzie można uniknąć niekorzystnych warunków atmosferycznych na trasie, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa statku i załogi – zaznacza koordynatorka projektu ROUTING dr hab. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG.

„Lwów”, „Dar Pomorza”, „Dar Młodzieży” – historię uczelni pisały również żaglowce szkoleniowe, będące na jej wyposażeniu. Przedstawiamy je w naszym dodatku, podobnie jak studenckie koła naukowe. Swoje pasje młodzi ludzie mogą rozwijać m.in. w Morskim Klubie Łączności „Szkuner”, Naukowym Kole Towaroznawstwa „Cargo”, Kole Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Kole Naukowym „Nawigator”, Kole Naukowym Siłowni Okrętowych Przyszłości „Seanovation”, Naukowym Kole e-Biznesu i Kole Naukowym Transportu i Logistyki „Translog”. Zajrzeliśmy również na trening Kompanii Reprezentacyjnej.

  • Zasilić jej szeregi nie jest łatwo. Dobre chęci to za mało, by można było marzyć o rozpoczęciu kariery. Formalne wymogi są bowiem mocno wyśrubowane. Wzrost w granicach od 170 do 185 cm, nienaganna prezencja, bardzo dobry stan zdrowia i wytrzymałość nie występują równocześnie u każdego. Zwłaszcza ta ostatnia, która okazuje się niezbędna do wytrwania podczas przyjmowania pozycji stojącej przez dłuższy czas. Kiedy już się okaże, że kolana i plecy są w stanie sprostać fizycznemu reżimowi, przychodzi czas na sprawdzenie poczucia rytmu – pisze Aneta Zawadzka.

Wśród studentów UMG nie brakuje również sportowych talentów. Odnoszą sukcesy m.in. w lekkiej atletyce, karate, trójboju siłowym, boksie i, oczywiście, żeglarstwie. A do tego wypełniają… misję wychowawczą.

  • Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów. Coraz więcej z nich przejawia chęć do sportowej aktywności. Powstają więc nowe sekcje, odradza się życie sportowe na uczelni. Nie bez znaczenia jest tu nastawienie rektora, który daje zielone światło, promując wszelkie tego typu inicjatywy – przekonuje dr Anna Konieczna, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMG.

Więcej materiałów dotyczących stulecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w specjalnym dodatku do czerwcowego numeru „Forum Akademickiego”. Zachęcamy do lektury!

MK

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Wiesław 17.06.2020 09:15

    Serdeczne gratulacje! Pomyślnych wiatrów,stopy wody pod kilem i wypłynięcia na wody światowej nauki !!!