Aktualności
Szkoły wyższe
08 Maja
Źródło: www.amu.edu.pl
Opublikowano: 2019-05-08

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego: będzie federacja?

Cztery uczelnie wywodzące swoją historię z Uniwersytetu Poznańskiego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uczciły we wtorek, 7 maja, swoje setne urodziny. 

Społeczność akademicka rozpoczęła obchody nawiązując do wydarzeń z 1919 roku – podobnie jak wówczas uroczystości zainaugurowała msza święta w poznańskiej Katedrze na Ostrowie Tumskim. Stamtąd Władze i Senaty uczelni wraz z pozostałymi akademikami, studentami, uczniami i zainteresowanymi mieszkańcami Poznania przeszły w radosnym pochodzie do Auli UAM przy ulicy Wieniawskiego. To właśnie tam odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatów UAM, UMP, UPP i AWF.

– Nowa ustawa z 2018 roku zawiera przepisy pozwalające marzyć o powrocie do myśli założycielskiej – rozpoczął przemówienie czterech Magnificencji Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki – Otwiera drogę do federacji uczelni, czyli sytuacji, w której poznańskie uczelnie – zarówno te, które wywodzą się z Wszechnicy Piastowskiej, jak i te powstałe niezależnie, zachowując swoją odrębność władz, struktury, kierunków kształcenia – przyjęłyby status Uniwersytetu Poznańskiego, będącego ich federacją, skupioną wokół badań naukowych. To byłby bardzo symfoniczny Uniwersytet – dodał Rektor UAM.

– Nasze uczelnie zajmują czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych, prowadzą szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę naukową i dydaktyczną, a także ożywioną międzyuczelnianą współpracę w ramach Kolegium Rektorów Miasta Poznania – podkreślał JMR UMP prof. Andrzej Tykarski. – Federacja naszych potencjałów w ramach Uniwersytetu Poznańskiego mogłaby istotnie wpłynąć na pozycję naukową Poznania w Europie i świecie – dodał.

– Taka federacja byłaby wielką szansą dla miasta i regionu jako ośrodka naukowego, bo z jednej strony uczelnie nawzajem uzupełniałyby paletę obszarów badawczych, a z drugiej jakość dyscyplin uprawianych na sfederowanej uczelni mogłaby wznieść się na wyższe poziomy. W ten sposób skuteczniej można by było zdobywać granty i środki na działalność naukowo-badawczą oraz pozyskiwać studentów – wyjaśniał JMR UMP prof. Jan Pikul.

– Deklarujemy wolę dalszego zacieśniania współpracy dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej, zmierzającą do coraz ściślejszej integracji poznańskiego środowiska naukowego – zapewniał JMR AWF prof. Dariusz Wieliński.

Rektorzy i Senaty czterech uczelni przez aklamację przyjęli okolicznościową uchwałę, w której zadeklarowali „podjęcie zgodnych wysiłków zmierzających do ścisłej integracji poznańskiego środowiska naukowego drogą harmonijnej i twórczej współpracy naszych uczelni. Jubileusz 100-lecia skłania nas do refleksji nad rolą uniwersytetów w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie i pozwala na realizację marzeń o federacji poznańskich uczelni i powrocie do idei Uniwersytetu Poznańskiego”.

Podczas uroczystości w Auli UAM, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Paweł Mucha, odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym znalazły się gratulacje i wyrazy uznania dla świętujących uczelni. Była to także okazja do wręczenia odznaczeń państwowych wybranym Akademikom. Prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, w którym Premier pisał m.in.: „W nowe stulecie poznańskie uczelnie wchodzą odważnie, pomnażając swój potencjał, odpowiadają na wyzwania współczesności. Jak przed wiekiem, wolność idei, kształtowanie postaw obywatelskich oraz innowacyjność są źródłem dumy wszystkich tworzących tutejszy świat nauki”.

Później głos zabrali m.in. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, który przekazał okolicznościową grafikę, oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który wręczył czterem rektorom Wielkie Pieczęcie Miasta Poznania. Na ręce Rektorów przekazano także okolicznościowe monety i upominki od Narodowego Banku Polskiego i Poczty Polskiej.

Podczas uroczystości do zebranych przesłanie skierowali także reprezentanci innych uczelni. Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podkreślał istotę trzeciej misji uniwersytetu. Prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przekazał w prezencie kopię dyplomu doktoratu honoris causa Heliodora Święcickiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, który ten otrzymał właśnie na UJ. Radość z dotychczasowej współpracy wyraziła także w swoim wystąpieniu prof. Julia von Blumental, Prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Częścią uroczystości było wmurowanie Kapsuły Czasu. Rektorzy czterech świętujących uczelni przed budynkiem Collegium Minus, wspólnie złożyli w wyznaczonym miejscu podjętą wcześniej okolicznościową uchwałę oraz artefakty – znaki naszych czasów wybrane przez UAM, UMP, UPP i AWF oraz przez mieszkańców Poznania. Kapsuła ma zostać otwarta za 100 lat – w dniu 200-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Rektorzy, zakładając wówczas jedność uczelni, umieścili w Kapsule także przesłanie do Rektora Uniwersytetu Poznańskiego z roku 2119.

Źródło: UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)