Aktualności
Szkoły wyższe
06 Czerwca
Fot. Martyna Majda
Opublikowano: 2019-06-06

100-lecie Wydziału Leśnego SGGW

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji w Auli Kryształowej SGGW odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału.

Na uroczystość przybyło liczne grono przedstawicieli społeczności akademickiej SGGW na czele z władzami uczelni oraz poszczególnych wydziałów, absolwenci Wydziału Leśnego. władze bratnich wydziałów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  Gośćmi Wydziału Leśnego byli także przedstawiciele administracji publicznej, PGL Lasów Państwowych i Parków Narodowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także innych firm i organizacji współpracujących z wydziałem.

Przybyłych gości powitał dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Henryk Żybura. Z kolei rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, w swoim przemówieniu podkreślił historyczne i obecne znaczenie Wydziału Leśnego dla kraju i uczelni.

– Historia Wydziału Leśnego jest nierozerwalnie związana z historią naszej uczelni. Jego początki sięgają roku 1816 i powołanej wówczas Szczególnej Szkoły Leśnictwa – jednej z pierwszych uczelni leśnych w Polsce. Wybitni profesorowie i urzędnicy leśni – wykładowcy w ówczesnej Szkole – byli gwarantem wysokiego poziomu nauczania, a jej ukończenie stwarzało wszechstronnie przygotowanym absolwentom możliwość podjęcia pracy w administracji lasów rządowych i  na wyższych stanowiskach rządowych w Królestwie Polskim. Szczególna Szkoła Leśnictwa była również kuźnią prawdziwych patriotów, którzy czynnie uczestniczyli w powstaniu listopadowym, co zresztą stało się powodem jej późniejszego zamknięcia – mówił o historii rektor SGGW.

Po 9-letniej przerwie, w 1840 roku, w wyniku przekształcenia Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, powołano dwa równolegle działające oddziały: Rolniczy i Leśny. W kolejnych latach następowały dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu Instytutu. Reorganizacji podlegał także Wydział Leśny, który od 2003 roku ma swoją siedzibę na Ursynowie, gdzie realizuje cele dydaktyczne i badawcze, zapewniając jednocześnie możliwość prowadzenia ćwiczeń i praktyk studenckich na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie oraz w nadleśnictwach całego kraju.

Prof. Bielawski podkreślił, że to dzięki między innymi zaangażowaniu pracowników Wydziału Leśnego uczelnia awansowała w prestiżowym dziedzinowym rankingu QS World University. Zajmuje obecnie 27 miejsce wśród podmiotów kształcących w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa. Z okazji 100-lecia Wydziału Leśnego rektor SGGW otrzymał od Lasów Państwowych Złoty Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się osoby, które przez swą działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. Uroczystość uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich ,,Akteon”.

Źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)