Aktualności
Szkoły wyższe
18 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-09-18

Powołano Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki

Na zajęcia z naukowcami z Harvardu, Stanfordu czy Cambridge mogą liczyć studenci kształcący się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do 2022 roku na podniesienie atrakcyjności oferty naukowej i dydaktycznej uczelni z tego obszaru przeznaczonych zostanie 8 mln zł.

Uchwałę w sprawie uruchomienia programu pn. „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” przyjęło we wtorek w Tychach zgromadzenie GZM. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, wsparcie programu ma trafiać do uczelni na angażowanie aktywnych naukowo, wybitnych naukowców, którzy poprzez udział w otwartych wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowanie prac dyplomowych czy inne aktywności zachęcaliby studentów i doktorantów do kontynuowania nauki w lokalnej uczelni i wiązania przez to przyszłości z regionem. Zaznaczono, że naukowcy powinni wywodzić się z 20 najlepszych uczelni notowanych w światowych rankingach.

Pierwsza edycja naboru wniosków zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku, a w puli będzie 900 tys. zł. W latach 2019–2022 Metropolia chce przeznaczyć na ten cel łącznie 8 mln zł. W konkursie ofert będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które działają na terenie Metropolii. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść nawet 99 proc.

– Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to realizacja zadań, zapisanych w programie działań strategicznych. Chcemy w ten sposób podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej naszych uczelni, aby zachęcać młodych ludzi do studiowania u nas i związania swojej przyszłości z miastami i gminami Metropolii – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Program, przyjęty wiosną br., wskazuje najważniejsze cele Metropolii na najbliższe lata. Chodzi o wsparcie potencjału naukowego i edukacyjnego jako remedium na opuszczanie GZM przez młodych ludzi.

– Najczęściej jest tak, że gdy młody człowiek wybiera uczelnię poza regionem, to bardzo często wiąże swoją dalszą przyszłość z nowo wybranym miejscem – zakłada tam rodzinę, podejmuje prace zawodową. Powoduje to drenaż intelektualny naszych miast i gmin, a przez to maleje nasz potencjał. Wydaje się zatem, że wsparcie naszych uczelni, by ich oferta była jak najbardziej atrakcyjna dla młodych ludzi, dawała im możliwości rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia, jest właściwym kierunkiem – dodaje Karolczak.

Składając wniosek o przyznanie dotacji, uczelnie będą musiały przedstawić CV światowej klasy naukowca, jego wstępną zgodę do wzięcia udziału w planowanym projekcie, jego dorobek naukowy oraz zaprezentować opis i zakres planowanej współpracy: liczbę wykładów otwartych, indywidualnych konsultacji oraz czas trwania specjalistycznego seminarium. Dotacje będzie można otrzymać na jednostkowe wydarzenia, ale premiowane będą pobyty dłuższe, które potrwają dłużej niż jeden miesiąc.

źródło: www.metropoliagzm.pl

Dyskusja (0 komentarzy)