Aktualności
Szkoły wyższe
05 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-05

12 maja wybory rektora Politechniki Krakowskiej

W piątek, 12 maja, poznamy nowego rektora Politechniki Krakowskiej. Tego dnia odbędą się wybory uzupełniające, które wyłonią następcę zmarłego przed kilkunastoma dniami prof. Andrzeja Białkiewicza.

Harmonogram wyborów zatwierdził 5 kwietnia Senat Politechniki Krakowskiej. Wynika z niego, że zaraz po Świętach Wielkonocnych, 11 kwietnia, rozpocznie się procedura zgłaszania kandydatów. Ich nazwiska mogą proponować pracownicy, członkowie rady uczelni, jak również organy samorządu studentów i samorządu doktorantów. Ten etap potrwa do 14 kwietnia. Dziesięć dni później na nadzwyczajnym posiedzeniu Senat PK zaopiniuje kandydatury. W tym samym tygodniu listę ubiegających się o fotel rektora wskaże Rada Uczelni. Tuż po długim majowym weekendzie zostaną oficjalnie ogłoszone nazwiska pretendentów, którzy uprzednio wyrażą zgodę na start w wyborach. Głosowanie odbędzie się w piątek 12 maja.

Procedury uruchomiono w związku ze śmiercią prof. Andrzeja Białkiewicza. Dotychczasowy rektor PK zmarł w środę 22 marca. Funkcję sprawował od 2020 roku, kiedy pokonując w wyborczej rywalizacji prof. Jerzego Sładka zastąpił w fotelu rektora prof. Jana Kaziora.

Do czasu wyboru nowego sternika Politechniki Krakowskiej – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – obowiązki rektora pełni najstarszy członek uczelnianego Senatu, posiadający co najmniej stopień doktora. Jest nim dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK. Osoba wybrana w maju na nowego rektora będzie sprawować funkcję tylko do końca bieżącej kadencji, czyli do 31 sierpnia 2024 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)