Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia

Blisko 12 milionów złotych otrzyma Politechnika Białostocka z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Oprócz PB z dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni” skorzysta jeszcze 28 szkół wyższych.

„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt NCBiR, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. W ramach konkursu (uczelnie do 20 tys. studentów) dofinansowanie o łącznej wartości 248 mln zł zdobyło 28 szkół wyższych z całej Polski. Środki  będą przeznaczone na zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i informatyzacji oraz projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej i dydaktycznej.

Wśród laureatów konkursu znalazła się Politechnika Białostocka. Uczelnia realizować będzie projekt pod nazwą „PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” o wartości 11 977 326,55 złotych (w tym wkład własny to 365 153,75 zł). Projekt  obejmuje m.in. utworzenie „Fabryki Dobrego Inżyniera”, uruchomienie nowych kierunków studiów i specjalności, upraktycznienie kształcenia, podniesienie kompetencji kadry oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego.

19 lutego podczas konferencji prasowej w hali Centrum  INNO-EKO-TECH  na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB symboliczny czek wręczył doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Stanisław Derehajło: – Jest mi bardzo miło, że mogę przekazać Politechnice Białostockiej to dofinansowanie w ramach programu POWER. Jest to ważny element wsparcia dla uczelni regionalnych.

„Zintegrowane Programy Uczelni” skonstruowano tak, aby regionalne uczelnie nie musiały rywalizować o środki z największymi i najsilniejszymi placówkami w kraju (te startowały w odrębnym konkursie, rozstrzygniętym w grudniu).
Rektor PB, prof. Lech Dzienis: – Mamy kolejny sygnał przemyślanej polityki prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do mniejszych i średnich uczelni. Zdajemy sobie przecież sprawę, że w rywalizacji konkursowej nie moglibyśmy stawać w szranki z uczelniami wielkości Uniwersytetu Warszawskiego czy Jagiellońskiego. Dlatego podzielenie platformy na kilka części dało nam możliwość wykazania się w swojej kategorii. W tym miejscu chciałbym wyrazić ogromną satysfakcję, że Politechnika Białostocka zakwalifikowała się do grupy beneficjentów programu. Myślę, że będzie to dla nas taki dodatkowy “power”. Otrzymane pieniądze przeznaczymy bowiem na sprawy związane z powołaniem szeregu kierunków praktycznych, będziemy mogli przyspieszyć proces umiędzynarodowienia uczelni, a także wdrożyć elementy systemu efektywnego zarządzania uczelnią.

Prorektor ds. Rozwoju, prof. Roman Kaczyński: – Nasz sukces w konkursie to przede wszystkim zasługa wszystkich naszych wydziałów. Dzięki mobilizacji naszych pracowników powstał projekt, z którego możemy być dumni. To szansa dla nas, ale także dla przemysłu, bo w projekcie założyliśmy intensyfikację kontaktów z lokalnym biznesem. Będziemy uruchamiać kolejne praktyki i staże, program studiów dualnych. Będziemy przystosowywać nasze kierunki kształcenia do tego, co jest potrzebne na obecnym rynku pracy.

Głównym celem projektu „PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki. Uruchomionych zostanie 5 nowych kierunków kształcenia i 2 nowe specjalności (np. inżynieria procesów budowlanych, inżynieria rolno-spożywcza, gospodarka turystyczna, mechatronika – studia II stopnia, elektrotechnika – studia dualne o profilu praktycznym, inżynier procesu – nowa specjalność). 8 kierunków uzyska nowe programy, po to by kształcenie miało bardziej praktyczny wymiar (mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, ekoenergetyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, leśnictwo). Uruchomione zostaną interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz indywidualne staże w ramach kształcenia doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym. Ruszy Fabryka Dobrego Inżyniera, gdzie ponad 200 studentów PB będzie mogło podnieść swoje kompetencje – uzyskać certyfikaty i uprawnienia, odbyć konkretne szkolenia czy kursy językowe (rodzaj wsparcia zależeć będzie od wyników bilansu kompetencji). 100 studentów Wydziału Informatyki będzie miało dostęp do wysokiej jakości staży w Polsce i za granicą. Wsparcie trafi też do ponad 100 pracowników dydaktycznych i 120 administracyjnych. To doradcy zawodowi wskażą, jaki rodzaj kursów, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych jest najlepszy w każdym indywidualnym przypadku. Wdrożony zostanie także zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie uczelnią (obejmujący kadry, płace, finanse).

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej PB, prof. Marta Kosior-Kazberuk: – Mniejsza uczelnia nie oznacza gorsza. Jest wręcz lepiej dopasowana do potrzeb lokalnego rynku pracy i daje naszym absolwentom umiejętność odnalezienia się na krajowym, europejskim i światowym rynku pracy. Aby spełnić to zadanie musimy jednak zadbać o odpowiedni poziom i kompetencje nauczycieli. Mamy bardzo dobrych naukowców i dydaktyków, ale zmienia się przychodząca do nas młodzież. Ma inne wymagania, przyzwyczajona jest do innego systemu kształcenia. I na to także znajdą się fundusze w projekcie. Zamierzamy m.in. zorganizować coroczne Dni Edukacji, w  ramach których nasi nauczyciele szkolić się będą pod kierunkiem specjalistów w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych. Ponieważ nawet jeśli mamy do czynienia z tradycyjnymi przedmiotami i kierunkami studiów, to metody dydaktyczne muszą być dostosowane do współczesnych kandydatów.

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, prof. Joanna Ejdys: – W ramach dofinansowania chcemy zaproponować jeden nowy kierunek kształcenia – gospodarkę turystyczną. Podjęliśmy się także modernizacji dwóch kierunków I stopnia: logistyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Na studiach magisterskich chcemy uruchomić nową specjalność – inżynier procesów – bardzo przydatną z punktu widzenia biznesu. Sporym wyzwaniem będzie uruchomienie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Ich ukończenie umożliwi absolwentom uzyskanie stopnia doktora w dwóch wiodących na naszym Wydziale dyscyplinach: naukach o zarządzaniu oraz inżynierii produkcji.
Pełna lista laureatów na stronach NCBR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5930,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-05-00-ip-08-00-pz217.html

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)