Aktualności
Szkoły wyższe
23 Listopada
Źródło: www.piotrstepnowski.pl
Opublikowano: 2020-11-23

Prof. Piotr Stepnowski nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. W 50-letniej historii uczelni jest dwunastą osobą zajmującą to stanowisko.

Wybory na gdańskiej uczelni stały się konieczne po tym, jak w niespełna miesiąc po rozpoczęciu swojej drugiej kadencji, z funkcji rektora zrezygnował dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG. To pokłosie artykułu „Wstrzymana profesura”, który opublikowaliśmy we wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”. Marek Wroński dowodził w nim, że w przypadku postępowania profesorskiego dr. hab. Jerzego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu. Sam rektor swoją rezygnację tłumaczył względami zdrowotnymi.

Od czasu jego ustąpienia uczelnią zarządzał prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. Był jednym z dwóch kandydatów do objęcia funkcji rektora do końca kadencji 2020–2024. W wyborach, które przeprowadzono w trybie zdalnym 23 listopada, uzyskał 26 głosów, podczas gdy na prof. Piotra Stepnowskiego oddano 104 głosy. W wyborach wzięło udział 130 elektorów.

Prof. Piotr Stepnowski urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Jest uznanym światowym autorytetem w zakresie badań i ochrony środowiska. W 1995 roku na Uniwersytecie Gdańskim ukończył studia na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska. W 1999 roku został doktorem nauk chemicznych (specjalność: radiochemia), a w 2005 roku – doktorem habilitowanym nauk chemicznych. W 2010 roku otrzymał nominację profesorską. Organizował i był pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka (2011–2012). W latach 2012–2016 sprawował funkcję dziekana Wydziału Chemii, a następnie przez cztery lata – prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. W tym roku stanął na czele nowo powołanego Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W latach 2016–2018 był wiceprezydentem Division Green Chemistry EuCheMS. Koordynował działania po stronie UG w zakresie budowy konsorcjum i przygotowania wniosku o uzyskanie statusu European University. Jest autorem koncepcji, organizatorem i sekretarzem naukowym Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska UG, PG i UMG – międzyuczelnianej platformy badawczej i wdrożeniowej.

Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań
Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był także uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej
Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Pionierskie badania dotyczące pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego. Opublikował 271 artykułów w czasopismach z listy JCR (liczba cytowań: 6915, IH = 49) oraz 15 rozdziałów w książkach. Wypromował 14 doktorów. Wśród otrzymanych przez niego wyróżnień są m.in. Medal Wiktora Kemuli PTChem i KChA PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej oraz Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych.

Wśród swoich zainteresowań pozanaukowych wymienia sztuki piękne, architekturę i muzykę, w tym aktywnie uprawianą rzeźbę w drewnie i grę na gitarze oraz fascynację malarstwem i architekturą renesansu włoskiego.

Jest dwunastym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, obchodzącego w tym roku swoje 50-lecie. Uczelnią kierowali dotąd kolejno profesorowie: Janusz Sokołowski, Robert Głębocki, Bronisław Rudowicz, Karol Taylor, Mirosław Krzysztofiak, Czesław Jackowiak, Zbigniew Grzonka, Marcin Pliński, Andrzej Ceynowa, Bernard Lammek, Jerzy Gwizdała.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: