Aktualności
Szkoły wyższe
12 Marca
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-03-12

Prof. Andrzej Sokala rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory rektora UMK na kadencję 2020–2024 odbyły się 12 marca. Zgodnie z ustawowymi wymogami nie mógł w nich wystartować obecny rektor, prof. Andrzej Tretyn, który kieruje uczelnią już drugą kadencję. Kandydatów można było zgłaszać do 18 lutego. W tym terminie do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej wpłynęły cztery zgłoszenia: trzy od grup senatorów i jedna od Rady Uczelni. Wszystkie dotyczyły tej samej osoby: prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

W głosowaniu 198 elektorów kandydaturę prof. Sokali poparło 181 z nich, przeciwko opowiedziało się dziesięciu, a pięciu wstrzymało się (oddano dwa głosy nieważne).

Prof. Andrzej Sokala urodził się w 1955 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia ukończył w 1978 r., stopień doktora uzyskał w 1989 roku, dziesięć lat później habilitował się, a w 2011 r. został profesorem. Zajmuje się prawem rzymskim oraz prawem wyborczym. Od 1981 roku jest zawodowo związany z Katedrą Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK, a od 2000 r. pełni funkcję jej kierownika. W 2008 r. został także kierownikiem Centrum Studiów Wyborczych na UMK. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. W marcu 2012 r. został wybrany na prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej. Stanowisko to zajmuje do dziś. W latach 1991–2004 był dyrektorem toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a w 2003 roku został członkiem Trybunału Stanu. Był także profesorem w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)