Aktualności
Szkoły wyższe
15 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-15

Prof. Piotr Wachowiak nowym rektorem SGH

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, został wybrany rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2020–2024. Zastąpi prof. Marka Rockiego, który na czele najbardziej prestiżowej polskiej uczelni ekonomicznej stał w sumie przez trzy kadencje.

Nowego rektora wybrano 15 kwietnia w głosowaniu elektronicznym. Wzięło w nim udział 205 osób (na 210 uprawnionych). Prof. Piotr Wachowiak otrzymał 181 głosów, a jego kontrkandydatka prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej – 21.

Rektor-elekt w tej kadencji pełni funkcję prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Kieruje Instytutem Zarządzania SGH. Jest członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat związany z praktyką gospodarczą – pracował na stanowiskach kierowniczych, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy oraz kanclerzem SGH.

Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w tym zakresie.

Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest członkiem kapituły Fundacji „Teraz Polska”, a także Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Założyciel i członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Przewodniczy Radzie Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, jest sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości.

Nowy rektor stery uczelni przejmie 1 września z rąk prof. Marka Rockiego, który kieruje SGH już trzecią kadencję (w latach 1999–2005 i 2016–2020).

MK, źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)