Aktualności
Szkoły wyższe
30 Czerwca
Źródło: www.sggw.pl
Opublikowano: 2020-06-30

Prof. Michał Jerzy Zasada nowym rektorem SGGW

Prof. Michał Jerzy Zasada, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, został wybrany na rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Będzie 22. osobą stojącą na czele tej uczelni. 

Wybory w SGGW odbyły się we wtorek 30 czerwca. Z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzono je w trybie zdalnym. O reelekcję nie mógł się ubiegać urzędujący rektor prof. Wiesław Bielawski, który przekroczył już ustawowy limit wieku. Jego następcę wyłaniano z dwójki kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 192 spośród 200 uprawnionych elektorów. Największym poparciem obdarzono prof. Michała Zasadę, który otrzymał 146 głosów, podczas gdy na jego konkurentkę – prof. Wandę Olech-Piasecką, dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW – oddano 46 głosów.

Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada ur. się w 1969 r. we Wrocławiu. W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1998 roku obronił rozprawę doktorską, dziesięć lat później uzyskał habilitację, a w 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk leśnych. Jego prace badawcze koncentrują się wokół urządzania lasu, modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, dendrometrii, zastosowania nowoczesnych technologii w inwentaryzacji lasu oraz systemów wspomagania decyzji w leśnictwie. Jest autorem 129 publikacji, w tym 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science (liczba cytowań – 535, indeks Hirsha = 13, sumaryczny IF >30).

W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Leśnego (wcześniej pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki i prodziekana ds. nauki). W mijającej kadencji jest prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.

Był kierownikiem, koordynatorem i głównym wykonawcą w 2 projektach zagranicznych, a także 3 krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, w 7 tematach zleconych finansowanych przez Lasy Państwowe. Kierował 3 projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.

Był 14-krotnym laureatem Nagrody Rektora SGGW za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego.

MK, źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)