Aktualności
Szkoły wyższe
30 Lipca
Źródło: www.lukasiewicz.gov.pl
Opublikowano: 2020-07-30

Łukasiewicz i Politechnika Poznańska razem dla innowacyjnego biznesu

Politechnika Poznańska będzie współpracować w zakresie badań, dydaktyki i działalności wdrożeniowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Uroczyste podpisanie umowy, z udziałem wicepremier Jadwigi Emilewicz, odbyło się w środę 29 lipca.

Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę ze środowiskiem akademickim. Do tej pory podpisał umowy z czterema uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Politechniką Łódzką oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Sieci dla biznesu.

Najnowsze porozumienie podpisali: rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Strony zadeklarowały wspólne działania w obszarze B+R+I, które pozwolą na stworzenie nowoczesnych technologii, stanowiących fundament rozwoju innowacyjnego biznesu. Umowa wzmacnia dotychczasową współpracę pomiędzy Politechniką Poznańską a instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz działającymi w Poznaniu: Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR, Instytutem Logistyki i Magazynowania, Instytutem Technologii Drewna, Instytutem Obróbki Plastycznej oraz Instytutem Metali Nieżelaznych (Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw). Na wspólnych pracach nad innowacyjnymi technologiami skorzystają w szczególności poznańskie firmy, w tym wieloletni partnerzy Instytutów Łukasiewicza jak H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Fabryka Armatur SWARZĘDZ, Fundacja GS1 Polska, Volkswagen Poznań i Solaris Bus&Coach S.A.

– Działalność B+R+I stanowi narzędzie rozwojowe naszego kraju. Takie strategiczne inicjatywy sieciowe, jak współpraca Politechniki Poznańskiej z Siecią Badawczą Łukasiewicz, stawiające na kooperację dwóch silnych marek badawczych, przynoszą nowe możliwości unowocześniania polskiej gospodarki. Pozwalają one naszej gospodarce stawać się coraz bardziej konkurencyjną i atrakcyjną zarówno w Europie, jak i na świecie – przyznała Jadwiga Emilewicz.

– Łukasiewicz to nauka pracująca dla biznesu na dobre i trudne czasy. Chciałbym, aby ta nauka stała się kołem zamachowym naszej gospodarki, a efektem prac naukowców było coraz więcej innowacyjnych rozwiązań napędzające polskie firmy. Możemy to osiągnąć dzieląc się wiedzą i kompetencjami z najlepszymi, stąd kolejna umowa Łukasiewicza podpisana z jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce. Uczelni, z którą od lat ściśle współpracują instytuty Łukasiewicza i której w równym stopniu co nam, zależy na rozwoju rodzimego przemysłu. W obszarze współpracy pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Poznańską widzę duży potencjał i jestem przekonany, że łącząc kompetencje uda nam się nam zwiększyć zaangażowanie w projekty badawcze, które przekujemy w konkretne rozwiązania dla biznesu, służące zarówno aglomeracji poznańskiej, jak i całej Polski – podkreślił Piotr Dardziński.

– Współpraca nad wdrożeniami to najistotniejszy element działalności każdej politechniki. Akademicką racją stanu jest otwieranie się na wszystkie możliwości prowadzenia badań, które istotnie pozwalają na rozwój rodzimego przemysłu. Powinnością uczelni technicznych jest kadrowe i instytucjonalne wspieranie prac nad innowacjami, będącymi jednym z głównych faktorów pozycji każdego kraju w światowych rankingach gospodarczych. Nasz model współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz aktywizuje ponadto, co jest dla mnie osobiście niezwykle ważne, młodych naukowców, którzy swoją kreatywnością, otwartością na nowe pomysły, ponadprzeciętnym zaangażowaniem są w stanie realizować doktoraty wdrożeniowe, łącząc awans naukowy z potrzebami otoczenia. Jestem przekonany, że obrana przez nas droga pokazuje, jak Politechnika Poznańska rozumie swoją misję w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce – stwierdził prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Obecnie Łukasiewicz i Politechnika Poznańska prowadzą w ramach licznych konsorcjów projekty, których obszar badawczy obejmuje m.in. systemy sterowania do napędów elektrycznych, innowacyjne metody obliczania śladu węglowego w produkcji żywności czy bioremediację gruntów. Ich łączny budżet przekracza 160 mln zł.

Duże nadzieje strony porozumienia wiążą również ze współpracą w ramach doktoratów wdrożeniowych, które stanowią unikalną możliwość połączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej. W tym programie Politechnika Poznańska jest jedną z najczęściej wybieranych uczelni przez pracowników Łukasiewicza.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 33 instytuty badawcze. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z ponad 7, 5 tys. pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy, oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)