Aktualności
Szkoły wyższe
09 Października
Opublikowano: 2020-10-09

Nowa uczelnia katolicka w Warszawie

Swój pierwszy rok akademicki zainaugurowała 8 października Akademia Katolicka w Warszawie. Powstała na bazie Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Kardynał Kazimierz Nycz, ogłaszając powstanie Akademii Katolickiej w Warszawie, podkreślił, że nie jest to tylko zmiana kosmetyczna nazwy uczelni, ale uznanie dorobku oraz wyraz dojrzałości struktur dotychczasowego Papieskiego Wydziału Teologicznego z jego dwoma sekcjami Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum. Do tej pory współpracowały one w ramach jednego wydziału, teraz współtworzą Akademię Katolicką. Nowa uczelnia będzie posiadała trzy wydziały: teologiczny, nauk o sztuce oraz nauk społecznych. W bieżącym roku akademickim studia na niej podjęło 1300 osób.

– To znacznie szersze możliwości i horyzonty niż to było do tej pory – uważa kard. Nycz. Wyraził też życzenie, aby wraz z większą liczbą wydziałów Akademia Katolicka dorastała do szerokiej formuły studiów i propozycji dydaktycznych jak również rozwijała się w obszarze badań naukowych.

Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zapewnił, że nowa uczelnia chce służyć mieszkańcom stolicy, pomagać w znajdowaniu sensu życia, klucza do zrozumienia siebie i świata.

– Chcemy też podejmować debatę i współpracę z innymi uczelniami, których w samej tylko stolicy jest ponad dwadzieścia – zadeklarował.

O. Tomasz Ortmann SJ, przełożony Wielkopolsko-Mazowieckiej Prowincji Jezuitów, która wraz z Archidiecezją Warszawską jest organem założycielskim Akademii, zwrócił uwagę, że w Polsce, Kościele i świecie bardzo potrzebna jest refleksja nad tym, co dzieje się w polityce i społeczeństwie, dlatego wkładem jezuitów będzie wydział nauk społecznych i kierunek politologia na Akademii Katolickiej.

– To odpowiedź na wyzwanie, jakim jest potrzeba zgłębiania tej problematyki od strony katolickiej nauki społecznej – powiedział.

Obecnie na Akademii Katolickiej w Warszawie można studiować teologię – na tym kierunku uczelnia ma uprawnienia do nadawania tytułu magistra, doktora, doktora habilitowanego i profesora – oraz politologię. W ofercie są także studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne oraz cieszące się dużym zainteresowaniem kursy: Szkoła Biblijna, Studium Duchowości, Akademia Dziennikarstwa czy Teologia dla zabieganych. Uczelnia proponuje również spotkania z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, w których dotychczas uczestniczyło jednorazowo ok. 400–500 osób.

Akademia Katolicka w Warszawie została erygowana za zgodą Stolicy Apostolskiej dekretem kard. Kazimierza Nycza z dnia 15 sierpnia 2020 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w setną rocznicę Cudu nad Wisłą. Nowa uczelnia będzie kontynuowała dzieło Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, obu jego sekcji: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum. Metropolita warszawski w dekrecie erygującym nową uczelnię przypomina, że zadaniem instytucji akademickich jest prowadzenie pogłębionych badań w zakresie dyscyplin teologicznych, filozoficznych, jak również prawnych i historycznych. Zwraca uwagę, że również inne gałęzie nauki – zwłaszcza nauki o człowieku oraz o literaturze – mogą być przydatne w lepszym zrozumieniu Objawienia chrześcijańskiego oraz w skuteczniejszym prowadzeniu dzieła ewangelizacji, dlatego na Akademii Katolickiej będzie można studiować oprócz teologii, również inne kierunki. Kard. Nycz podkreśla też, że zadaniem kościelnych uczelni jest przygotowanie duchownych i świeckich do jak najlepszego wypełniania właściwych im zadań apostolskich.

źródło: KAI

Dyskusja (0 komentarzy)