Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Opublikowano: 2017-10-19

15 lat Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce świętuje jubileusz 15-lecia działalności. Uroczystość połączona będzie z inauguracją roku akademickiego 2017/2018 20 października (godz. 11:00) w siedzibiey ZWL PB, ul. Piłsudskiego 8 w Hajnówce. Wykład inauguracyjny zatytułowany “Nauka w lesie” wygłosi dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego dr hab. inż. Sławomir Bakier.

Formalnie Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce został utworzony w 2000 roku – wtedy pod nazwą Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce – dzięki wspólnym staraniom Politechniki Białostockiej oraz samorządu hajnowskiego. Inicjatorem powstania Wydziału był ówczesny dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prof. Bazyli Poskrobko. Wspólnie z dr hab. inż. Elżbietą Malzahn stworzyli wydział, którego misją było wykorzystanie unikatowego  dziedzictwa  przyrodniczego i  kulturowego  jako  atutów  determinujących zrównoważony  rozwój  społeczno-ekonomiczny  północno-wschodniej Polski.

Swoją działalność dydaktyczną Wydział rozpoczął w 2002 roku. W latach 2002-2008 Wydziałem kierowała dr hab. inż. Elżbieta Malzahn, prof. PB. W tym okresie Wydział kształcił studentów na kierunku Ochrona środowiska o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych.

Od 2008 roku Wydział prowadzi kierunek Leśnictwo, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. W 2011 roku Senat PB zdecydował o przekształceniu jednostki w  Zamiejscowy Wydział Leśny.

Studia na Zamiejscowym Wydziale Leśnym ukończyło dotychczas 616 absolwentów. Obecnie kształci się tu ponad 200 studentów (w tym 75 na studiach stacjonarnych i 128 na studiach niestacjonarnych). Uczą się tu leśnicy głównie z Podlasia, a także z Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Głównym atutem ZWL PB są dobrze wyposażone laboratoria badawcze oraz zaplecze naukowe w postaci Puszczy Białowieskiej.

Dwa lata temu Wydział wzbogacił się o nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze.  Tu naukowcy mogą m.in. wykorzystywać termowizję do analizy obiektów przyrodniczych oraz fotoeklektory do badania owadów, pozyskiwać substancje lecznicze z roślin i grzybów, a także sprawdzać, jak działalność człowieka wpływa na funkcjonowanie ekosystemów. Znajdą się tam takie laboratoria i pracownie: Laboratorium fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu, Laboratorium środowiska leśnego, Laboratorium ubocznych produktów leśnych, Laboratorium entomologii, Pracownia ekstrakcji nadkrytycznej, Pracownia genetyki.

Obecnie działalność naukowo-badawcza ZWL PB koncentruje się wokół takich problemów jak: Badanie składu chemicznego metabolitów wtórnych w roślinach naczyniowych, grzybach, mszakach i porostach Puszczy Białowieskiej; Określanie aktywności biologicznej ekstraktów z roślin, grzybów, mchów i porostów; Badania możliwości zastosowania preparatów ziołowych w medycynie, weterynarii, farmacji i rolnictwie; Wykorzystanie ubocznych produktów leśnych; Turystyka przyrodnicza i ochrona przyrody; Badania składu chemicznego wód powierzchniowych na terenie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)