Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lutego
Opublikowano: 2019-02-08

15 milionów zł dla PWSZ-ów

Milion złotych na podniesienie jakości kształcenia otrzyma każda z piętnastu publicznych uczelni zawodowych, które wyłoniono w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości. 

Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Dzięki reformie publiczne uczelnie zawodowe mogą liczyć co roku na dodatkowe środki na podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości w 2019 r. pieniądze trafią do piętnastu PWSZ-ów w: Gnieźnie, Przemyślu, Wałczu, Sanoku, Koszalinie, Legnicy, Elblągu, Jeleniej Górze, Oświęcimiu, Opolu, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Płocku, Jarosławiu i Łomży.

– Dzisiejsze rozstrzygnięcie Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości to podwójna dobra wiadomość dla uczelni zawodowych – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas ogłaszania wyników w PWSZ w Płocku. – Po pierwsze do piętnastu uczelni z różnych zakątków Polski trafi dodatkowy milion złotych na jakość kształcenia. Po drugie – to dowód na to, że środowisko związane z PWSZ-ami odgrywało ważną rolę w procesie powstawania Konstytucji dla Nauki. Dodatkowe wsparcie dla publicznych uczelni zawodowych w zakresie doskonałości kształcenia było bowiem ważnym postulatem tej grupy uczelni – dodał.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w ustawie. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów, otrzymuje dodatkowe pieniądze. Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.

Wsparcie otrzymały uczelnie z niemal wszystkich województw – najwięcej środków powędrowało do woj. dolnośląskiego, podkarpackiego i zachodnio-pomorskiego. W ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych brano pod uwagę dwa kryteria: co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat oraz wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA to system, który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe były dwa mierniki: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWZ). Wartości te pokazują, jak sytuacja zawodowa danego absolwenta wypada na tle miejsca jego zamieszczania. Analizując więc los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. To pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dlatego też Konstytucja dla Nauki stworzyła cały pakiet przygotowany z myślą o uczelniach regionalnych i zawodowych. Wśród rozwiązań znalazły się między innymi osobne algorytmy podziału subwencji dla obu typów uczelni, a także dedykowane konkursy – takie jak Regionalne Inicjatywy Doskonałości czy Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości.

Źródło: MNiSW

Lista wszystkich beneficjentów Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

 

Dyskusja (0 komentarzy)