Aktualności
Szkoły wyższe
02 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-05-02

15 mln zł na doskonalenie jakości kształcenia praktycznego

Po raz szósty wyłoniono 15 publicznych uczelni zawodowych, które zostaną objęte dodatkowym wsparciem finansowym w ramach ministerialnego przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Ma ono na celu wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia praktycznego.

Program „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” zainicjowano w 2019 roku. W przedsięwzięciu wzięło udział dotychczas 25 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego. Co roku dodatkowe środki w wysokości 1 mln zł otrzymuje maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe. Listę tegorocznych beneficjentów ogłoszono 30 kwietnia. Znalazły się na niej:

 1. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 2. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 3. Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
 4. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 5. Akademia Zamojska
 6. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 8. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 9. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
 10. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 11. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 12. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 13. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 15. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Warto dodać, że tylko trzy uczelnie – z Gniezna, Koszalina i Legnicy – otrzymały wsparcie w każdym z sześciu dotychczasowych konkursów.

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji. Środki mogą być przeznaczone na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów itp.

Beneficjenci konkursu wyłaniani są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów. ELA gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów z wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe są dwa mierniki: względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wartości te pokazują, jak osiągnięte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)