Aktualności
Szkoły wyższe
05 Listopada
Opublikowano: 2020-11-05

Uniwersytet Zielonogórski dołącza do KRAUM

Uniwersytet Zielonogórski z działającym w jego ramach Collegium Medicum otrzymał status członka stowarzyszonego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Dołączył tym samym do 14 uczelni, które tworzą to gremium.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych została powołana w 1989 roku przez prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w trakcie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni. Działając jeszcze pod szyldem Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce, reprezentowała problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbowano nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych). Obecnie KRAUM jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, które za cel obrało sobie umocnienie współpracy między członkami Konferencji.

W jej skład wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz – jako członek stowarzyszony – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu (członkiem zwyczajnym uczelnia może zostać dopiero po zakończeniu całego cyklu kształcenia na kierunku lekarskim).

Do grona tego dołączył właśnie Uniwersytet Zielonogórski (również jako członek stowarzyszony). Uczelnię będzie reprezentował prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel – prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przewodniczącym KRAUM w tej kadencji jest prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed, a jego zastępcami: prof. dr hab. Andrzej Tykarski, rektor UMP i prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych działa poprzez:

  • wypracowanie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych;
  • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych;
  • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych;
  • wprowadzenie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali, dla których organem założycielskim są uczelnie oraz CMKP;
  • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej;
  • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej;
  • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

MK, źródło: UZ, KRAUM

Dyskusja (0 komentarzy)