Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

19 mln złotych na nowy projekt Politechniki Rzeszowskiej

Ponad 2 tys. studentów Politechniki Rzeszowskiej będzie miało okazję zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe dzięki projektowi „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”. Projekt warty prawie 20 milionów złotych, będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach – dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Projekt będzie realizowany od 1 października br. do 30 września 2022 r. Jego wartość ogólna to blisko 20 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie wynosi ponad 19 mln zł.

Działania w projekcie zostaną skierowane zarówno do studentów, jak i pracowników sześciu wydziałów. W wyniku realizacji projektu kluczowe kompetencje zostaną podniesione wśród ponad 2 tys. studentów, zaś kompetencje dydaktyczne i zarządcze wśród 108 pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni. Dzięki realizacji projektu, zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne, które usprawnią funkcjonowanie Politechniki Rzeszowskiej.

– Studenci, którzy będą uczestniczyli w projekcie, zdobędą nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami, doświadczenie zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy i nabędą umiejętności pracy w zespole – mówi dr inż. Sławomir Stec, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej.

Uczestnicy projektu uzyskają też dostęp do większej liczby zajęć praktycznych, prowadzonych innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, również w języku obcym.

Na udziale w projekcie zyskają także pracownicy Politechniki Rzeszowskiej. Ich nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatami przydatnymi w procesie dydaktycznym.

W ostatnim półroczu jest to już ósmy projekt Politechniki Rzeszowskiej, który otrzymał dofinansowanie. Łączna wartość tych  projektów wynosi ponad 41 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie jest na poziomie około 39 mln zł.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)