Aktualności
Opublikowano: 2018-02-27

2 tys. studentów PRz zdobędzie nowe kwalifikacje

Prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przekazał 26 lutego rektorowi Politechniki Rzeszowskiej, prof. Tadeuszowi Markowskiemu, symboliczny czek na ponad 19 mln zł na realizację projektu „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”. To najwyższa kwota dofinansowania w konkursie na zintegrowane programy uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu to prawie 19,8 mln zł. Z tej kwoty uczelnia otrzyma ponad 19,2 mln zł dofinansowania z pieniędzy Unii Europejskiej. Jest to najwyższa wartość projektu spośród wszystkich rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu. O dofinansowanie ubiegało się 35 uczelni z całego kraju, 28 z nich otrzymało dofinansowanie.

Prof. Aleksander Bobko zaznaczył, że pieniądze z projektu są przeznaczone głównie na poprawę jakości dydaktyki. Ich dobre wykorzystanie na poprawę jakości kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej zwiększy potencjał dydaktyczny całego regionu.

– Z punktu widzenia  ministerstwa jest to realizacja zapowiedzi, którą składaliśmy przed rokiem w trakcie prac nad nową ustawą. Idea polegała na tym, żeby uczelnie mniej rywalizowały o pozyskanie studentów, a skupiały się na jakości kształcenia. Z tego powodu niektóre uczelnie straciły na finansowaniu, dotyczy to m.in. Politechniki Rzeszowskiej. Wtedy zapowiadaliśmy, że te uczelnie w pierwszym rzucie dostaną wsparcie. Teraz tę zapowiedź realizujemy – mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach, dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Projekt będzie realizowany od 1 października br. do 30 września 2022 r.

– Projekt był bardzo wysoko oceniony, otrzymaliśmy najwięcej pieniędzy ze wszystkich uczelni, które ubiegały  się o to dofinansowanie. To świadczy o jakości przygotowania wniosku – mówił prof. Tadeusz Markowski, rektor PRz.

Działania w projekcie zostaną skierowane zarówno do studentów, jak i pracowników sześciu wydziałów. W wyniku realizacji projektu kluczowe kompetencje zostaną podniesione wśród ponad 2 tys. studentów. Ponad tysiąc studentów Politechniki weźmie udział w płatnych stażach, w specjalnie dobranych placówkach o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia.

Studenci, którzy będą uczestniczyli w projekcie, zdobędą nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami, doświadczenie zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy i nabędą umiejętności pracy w zespole – mówi dr inż. Sławomir Stec, dyrektor Centrum Transferu Technologii PRz.

Na udziale w projekcie zyskają także pracownicy Politechniki Rzeszowskiej. Ich nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatami przydatnymi w procesie dydaktycznym. Ponad 100 pracowników zdobędzie nowe kompetencje dydaktyczne i zarządcze. Część pracowników podwyższy również znajomość języka obcego co przyczyni się to do procesu umiędzynarodowienia uczelni. Poprawi też komunikację ze studentami z zagranicy i podniesie jakość prac naukowo-badawczych. Dzięki realizacji projektu, zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne, które usprawnią funkcjonowanie PRz.

Uczestnicy projektu uzyskają też dostęp do większej liczby zajęć praktycznych, prowadzonych innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, również w języku obcym. W ramach realizacji projektu uczelnia kupi nowoczesne narzędzia informatyczne, które uzupełnią i zwiększą efektywność już posiadanych zasobów informatycznych.

W ostatnim półroczu jest to już ósmy projekt Politechniki Rzeszowskiej, który otrzymał dofinansowanie. Łączna wartość tych  projektów wynosi ponad 41 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie jest na poziomie około 39 mln zł.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)