Aktualności
Szkoły wyższe
24 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-24

20 lat PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie świętuje jubileusz 20-lecia. Jej mury opuściło dotąd blisko 14 tys. absolwentów.

PWSZ w Nysie została powołana Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 1 czerwca 2001 roku. Działalność dydaktyczną rozpoczęła 1 października. Naukę podjęło wówczas ponad tysiąc studentów na pięciu specjalnościach: architekturze środowiskowej, finansach i zarządzaniu organizacjami, informatyce stosowanej, języku niemieckim oraz zarządzaniu produkcją i usługami.

Pomysłodawcą powołania uczelni w Nysie oraz koordynatorem prac prowadzących do jej utworzenia był prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, pierwszy rektor. Znalazł on wsparcie władz wojewódzkich, samorządu terytorialnego oraz władz miasta na czele z Januszem Sanockim, ówczesnym burmistrzem Nysy. Kolejnymi rektorami byli: prof. dr hab. Stefan Szymura i dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie. Od 2016 r. funkcję tę sprawuje dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie.

W PWSZ w Nysie kształci się około dwóch tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; licencjackich, inżynierskich i magisterskich; na dwunastu kierunkach studiów: architekturze, bezpieczeństwie wewnętrznym, dietetyce, filologii (angielskiej oraz germańskiej), finansach i rachunkowości, informatyce, jazzie i muzyce estradowej, kosmetologii, pielęgniarstwie, psychofizycznym kształtowaniu człowieka, ratownictwie medycznym, zarządzaniu i inżynierii produkcji.

Uczelnia zatrudnia 288 pracowników, w tym 177 nauczycieli akademickich (45 profesorów, 51 adiunktów, 43 wykładowców, 38 asystentów, instruktorów i lektorów). Kształcenie w Nysie prowadzą specjaliści i praktycy w dziedzinach nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk technicznych, nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz w dziedzinie sztuki. Jakość kształcenia przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia i zarobków absolwentów. Na podstawie monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), PWSZ w Nysie zalicza się do uczelni o najwyższych wskaźnikach i dlatego też regularnie zostaje wyróżniana w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Studia w PWSZ w Nysie ukończyło dotąd blisko 14.tys. absolwentów.

W 26 kołach naukowych działających na uczelni studenci mogą podnosić swoje kompetencje naukowe oraz prowadzić działania na rzecz otoczenia społecznego. Uczestniczą w: wyjazdach szkoleniowych, prelekcjach, konferencjach naukowych i seminariach. Owocem działań SKN na rzecz społeczności lokalnej są różnego rodzaju akcje, np. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zbiórki krwi, zawody sportowe, konkursy i koncerty.

Własna baza lokalowa to jedenaście budynków dydaktycznych oraz akademik, które są połączone siecią światłowodową, zapewniającą wysoki poziom e-usług. W ostatnich latach powstało Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny, Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych.

Uczelnia podejmuje szereg inicjatyw o charakterze popularnonaukowym. Uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w zajęciach Nyskiej Akademii Młodych Odkrywców. Z potencjału naukowego i infrastruktury PWSZ w Nysie korzystają środowiska z blisko 100 szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego i dolnośląskiego oraz powiatu jesenickiego. W 15 edycjach Nyskiego Festiwalu Nauki, największego wydarzenia popularyzującego naukę w regionie, uczestniczyło łącznie ok. 50 tys. osób.

PWSZ Nysa współpracuje z ponad 120 uczelniami, instytucjami badawczymi oraz licznymi pracodawcami zagranicznymi, umożliwiając studentom oraz pracownikom akademickim wyjazdy na stypendia oraz organizację wspólnych projektów badawczych, konferencji, seminariów i publikacji. Podpisanych zostało 207 umów partnerskich z uczelniami z 42 krajów, w tym m.in. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chin, Czarnogóry, Indii, Indonezji, Kosowa, Macedonii, Meksyku, Turcji, Ukrainy, USA, Wietnamu czy państw Unii Europejskiej.

Reprezentujący PWSZ w Nysie sportowcy od lat odnoszą sukcesy we współzawodnictwie w ramach Akademickiego Związku Sportowego. W roku akademickim 2020/2021 zajęli 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Działające aktualnie sekcje AZS to: biegi przełajowe, brydż sportowy, ergometr wioślarski, futsal, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie, siatkówka, siatkówka plażowa, snowboard, szachy, taniec, tenis stołowy, trójbój siłowy.

Obchody jubileuszu PWSZ w Nysie odbędą się 8 października 2021 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

źródło: PWSZ w Nysie

Dyskusja (0 komentarzy)