Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Opublikowano: 2021-05-25

20-lecie PPUZ w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia utworzona na wniosek samorządu województwa.

Z okazji 20-lecia zaplanowano wydarzenia mające uświetnić rok jubileuszowy. Na terenie uczelnianego kampusu, w auli budynku „Tatry”, odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, na które zaproszono szereg wyśmienitych gości. Obecni byli m.in. prof. Stanisław Hodorowicz – pierwszy rektor uczelni, a także prof. Jacek Popiel – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prof. Stanisław Mazur – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wirtualnie w obchodach uczestniczył także Wojciech Murdzek, sekretarzem stanu i pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu na czele z marszałkiem województwa małopolskiego Tomaszem Urynowiczem, starostą Krzysztofem Faberem i burmistrzem Nowego Targu Grzegorzem Watychą. Osobom zasłużonym w budowanie i rozwój uczelni wręczone zostały pamiątkowe medale oraz listy gratulacyjne. Całość uroczystości dopełnił góralski występ zespołu „Młode Podhale”. Na uroczystym posiedzeniu Senatu przyjęto „Strategię rozwoju uczelni na lata 2021–2024”, w której zawarto kierunki i cele rozwoju uczelni na kolejne lata. Program obchodów jubileuszu obejmuje również inne wydarzenia zaplanowane na najbliższy rok akademicki – organizowane będą m.in. konferencje naukowe i spotkania.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce szkoła wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły dwie krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Uczelnia podpisała także porozumienia o współpracy z: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Rozpoczynając swoją działalność, PPUZ oferowała cztery kierunki kształcenia: filologię polską, fizjoterapię, pielęgniarstwo oraz rekreację i turystykę. W kolejnej dekadzie wzbogaciła się kolejno o: architekturę i urbanistykę, ratownictwo medyczne, ochronę środowiska oraz inżynierię środowiska. Później poszerzyła ofertę o: gospodarkę przestrzenną, filologię angielską i kosmetologię.

W lipcu 2016 roku rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu podpisali porozumienie o powołaniu jednostki wspólnej zarządzanych przez siebie uczelni pod nazwą Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE). Jej zadaniem jest prowadzenie edukacji i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, szczególnie takich, które mogą przyczynić się do rozwoju subregionu podhalańskiego. PONE oferuje popularny kierunek studiów ekonomicznych – finanse i rachunkowość, prowadzony wspólnie przez obie uczelnie. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia UEK i PPUZ. W roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione trzy kierunki: sport, bezpieczeństwo narodowe oraz praca socjalna, a od roku 2019/2020 studenci mogą kształcić się także na kierunku dietetyka.

Obecnie Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa ma w ofercie 14 kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Ponadto studenci sześciu kierunków (pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, architektury, filologii angielskiej oraz turystyki i rekreacji) mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia.

W latach 2007–2011 uczelnia wybudowała nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym i pracownią rysunku. Przy bibliotece powstała specjalistyczna Pracownia Digitalizacji, wyposażona w nowoczesny sprzęt do automatycznej digitalizacji druków, gazet, książek. W kwietniu 2013 roku zostało otwarte doskonale wyposażone laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska, a w maju 2014 roku – supernowoczesne laboratorium kosmetologii. Dwa lata temu powstało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, składające się z pięciu sal wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory.

Na PPUZ działa amatorski zespół teatralny studentów filologii angielskiej, Studenckie Radio „Fala Podhala”, Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale”, a od 2016 roku ukazuje się uczelniany magazyn „RES”.

MK, źródło: PPUZ

 

Dyskusja (0 komentarzy)