Aktualności
Szkoły wyższe
11 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-11

20-lecie Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obchodzi swoje 20-lecie. Co roku przyjmuje około 1300 studentów, którzy mogą kształcić się na pięciu kierunkach.

To czwarty pod względem stażu wydział na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Starsze są tylko I Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz II Wydział Lekarski. Wydział Nauki o Zdrowiu to także jeden z dwóch największych na uczelni – co roku przyjmuje około 1300 studentów.

– Jednostka pełni bardzo ważną rolę w strukturach naszego uniwersytetu oraz przynosi prestiż, zajmując wysokie pozycje w uczelnianych i ogólnopolskich rankingach – podkreśla prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Wydział Nauki o Zdrowiu wyróżnia się przede wszystkim ogromną różnorodnością. Do momentu jego powstania w 2000 roku, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat, wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego były monolitami, w których kształcenie odbywało się zwykle na jednym kierunku studiów, np. na kierunku lekarskim, stomatologii czy farmacji. Nasz Wydział z założenia i od samego początku był multidyscyplinarny, oferując kształcenie na dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym oraz zdrowiu publicznym. Myślę, że interdyscyplinarność WNoZ-u wpłynęła również pozytywnie na rozwój pozostałych wydziałów WUM oraz oczywiście na postawy studentów całej Uczelni” – zaznacza prof. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu.

W rankingu 100 liderów naukowych WUM w latach 2016–2018 znalazło się dziewięciu naukowców WNoZ. Najwyżej, na 11. miejscu, sklasyfikowano dr. hab. Łukasza Czyżewskiego z Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego. Ponadto: 24. – dr hab. Aleksandra Czerw (kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego), 28. – prof. Bolesław Samoliński (kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii), 39. – dr hab. Joanna Gotlib (kierownik Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu), 51. – dr hab. Robert Gałązkowski (kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego), 53. – dr hab. Mariusz Panczyk (Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu), 63. – prof. Andrzej Deptała (kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej), 65. – prof. Agata Szulc (kierownik Kliniki Psychiatrii), 97. – dr Maria Sobol (Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka).

W gronie stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i polskim systemie ochrony zdrowia, ogłoszonych w rankingu „Pulsu Medycyny” w kategorii system ochrony zdrowia miejsce w połowie stawki zajął dr Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego WNoZ, zaś w kategorii medycyna na 97. miejscu uplasowała się prof. Agata Szulc – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrycznej WNoZ.

Sukcesy odnoszą także studenci wydziału. W ub. roku laureatką międzynarodowego konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii – Queen Silvia Nursing Award została Paulina Pergoł, kształcąca się na I roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Jej pomysł „Listy od przyjaciela” polega na wymianie korespondencji z seniorami przebywającymi w domach opieki społecznej lub domach spokojnej starości.

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM kształci studentów na 5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym i w dwóch trybach stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Dysponuje najbogatszą ofertą kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w uczelniach medycznych w kraju. Posiada uprawnienia do nadawania stopni: doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, doktora nauk o zdrowiu, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

MK, Klaudia Wendycz, źródło: WUM

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)