Aktualności
Szkoły wyższe
28 Maja
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2019-05-28

20 mln zł na rozbudowę bazy Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska otrzymała 20 milionów złotych w ramach subwencji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki mają pomóc w finalizacji istotnych inwestycji w bazę naukowo-badawczą.

Pieniądze będą przeznaczone na realizację długoletniej strategii rozwoju uczelni, która realizuje obecnie dwa ogromne projekty przy wsparciu funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt CENWIS zakłada rozbudowę i wyposażenie bazy laboratoryjnej oraz udostępnienie jej na warunkach komercyjnych firmom. Projekt realizowany wspólnie z Głównym Urzędem Miar przewiduje budowę nowoczesnego kampusu laboratoryjnego w Kielcach. Utworzenie kampusu laboratoryjnego ma pomóc w przyciąganiu nowych inwestorów. To szansa na rozwój małych firm i na miejsca pracy dla absolwentów lokalnych uczelni.

Do kampusu GUM w Kielcach ma się przenieść połowa laboratoriów instytucji obecnie działających w Warszawie. Do 2023 roku w stolicy regionu powstanie specjalistyczny obiekt o powierzchni około 15 tys. metrów kwadratowych, wyposażony w kilkadziesiąt innowacyjnych, metrologicznych stanowisk pomiarowo-badawczych.

– Będziemy współpracowali z instytucją o zasięgu europejskim i światowym. Widzimy ogromne korzyści, jeśli chodzi o nawiązanie kontaktów międzynarodowych, zatrudnienia dla naszych absolwentów, robienia doktoratów i staży – mówi rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński.

Wartość obu projektów szacowana jest na prawie 240 mln zł.

Źródło: PŚk

Dyskusja (0 komentarzy)