Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

2000. przeszczep wątroby w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM

Dwutysięczną transplantację wątroby wykonał 5 kwietnia 2018 r. zespół chirurgów z kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha.

Zabieg przeprowadził zespół pod przewodnictwem prof. Tadeusza Wróblewskiego i dr. med. Marcina Kotulskiego w składzie: dr med. Piotr Remiszewski, dr med. Piotr Kalinowski, dr Konrad Kobryń i dr Wacław Hołówko. Instrumentowały Anna Wąsik i Beata Zdanowska. Pacjenta znieczulała dr Jolanta Piwowarska przy udziale Ewy Gniadkowskiej i Edyty Biernackiej. Narząd został pobrany przez dr. med. Michała Skalskiego, dr. Bartosza Maczkowskiego i Karolinę Kiełek. Procedurę pobrania i przeszczepienia koordynował mgr Krzysztof Zając.

36-letni pacjent z ciężką niewydolnością wątroby w przebiegu marskości kryptogennej z podejrzeniem AIH był kwalifikowany do transplantacji w Klinice Hepatologii kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza, w zespole prowadzonym przez dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską.

Chory bezpośrednio po zabiegu został wybudzony, rozintubowany i przeniesiony do Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej w Klinice, pod opiekę anestezjologa – dr. med. Wojciecha Figla. Wczesny okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań.

Początek programu transplantacji w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM sięga 30 grudnia 1994 r., kiedy to zespół chirurgiczny: dr Jacek Pawlak, doc. Bogdan Michałowicz i dr Krzysztof Zieniewicz, przy współudziale  dr. Pawła Nyckowskiego, dr. Piotra Małkowskiego, dr. Ireneusza Grzelaka i dr. Marka Schaeffera, jako pierwszy w Polsce przeszczepił wątrobę z powodzeniem. Biorczynią była 46-letnia pacjentka z krańcową niewydolnością narządu w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby. Chora żyje w dobrym stanie ogólnym do dziś.

Program przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM jest największym programem w naszym kraju i mieści się w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w Europie. Roczne przeżycie biorców przeszczepionej wątroby wynosi w Klinice ok. 90%, a 5-letnie ok. 60 -70 % wg danych z European Liver Transplant Registry.

Wielkie zasługi dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce i w Klinice położyli poprzedni kierownicy Katedry i Kliniki prof. Jerzy Szczerbań, nieżyjący już prof. Andrzej Karwowski, a przede wszystkim prof. Marek Krawczyk. Za czasów jego kierowania Kliniką, we współpracy z zespołem Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM pod przewodnictwem prof. Leszka Pączka, nastąpił najbardziej dynamiczny rozwój programu transplantacji wątroby, co zaowocowało tak imponującą liczbą przeszczepień.

W dniach 15-17 listopada 2018 r. odbędzie się Warszawie, pod patronatem rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, międzynarodowa konferencja 100-lecie chirurgii akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podczas której na sympozjum Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby przedstawione zostaną naukowe i kliniczne aspekty transplantacji oraz osiągnięcia i dorobek Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w minionych latach.

Kamilla Walczak

Dyskusja (0 komentarzy)