Aktualności
Szkoły wyższe
27 Października
Opublikowano: 2018-10-27

326 mln zł dla Regionalnych Inicjatyw Doskonałości

Ponad 326 mln zł trafi do 30 uczelni w całym kraju w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) – konkursu rozstrzygniętego właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu oraz opracowanie długofalowej strategii rozwoju. 

Konkurs skrojony był pod konkretny typ szkoły wyższej – uczelni akademickiej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. W pilotażowej edycji mogły wziąć uczelnie, których wydziały posiadają w określonych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopni i co najmniej kategorię naukową B. Wykluczono z konkursu uczelnie spełniające warunki udziału w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza. Dzięki temu nie rywalizowały o te same środki z największymi uczelniami aspirującymi do statusu badawczych.

Na potrzeby RID wydzielono 12 regionów. Program miał za zadanie wesprzeć nie tylko wszystkie z tych regionów, ale i poszczególne grupy nauk. W każdym z regionów wyszczególniono jednak inne dyscypliny. Ich wybór wynikał z potencjału naukowego (badania naukowe w danym obszarze miały stać w regionie na odpowiednio wysokim poziomie) oraz z regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z regionu mazowieckiego (10), śląskiego (9), a także z zachodniopomorskiego i lubuskiego (7). Wśród zwycięzców pojawiły się uczelnie o bardzo zróżnicowanym profilu: uniwersyteckie (8), techniczne (6), medyczne, ekonomiczne, artystyczne, a także morskie.

W naukach humanistycznych i społecznych oraz twórczości artystycznej najwięcej (11 985 347 zł) dostanie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie. W naukach o życiu maksymalną kwotę (12 mln zł) zdobyły cztery uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Z kolei w naukach ścisłych i inżynierskich dofinansowanie w maksymalnej wysokości trafi do pięciu politechnik: Białostockiej, Opolskiej, Częstochowskiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej.

Projekty wyłonione do finansowania dotyczyły m.in.: zdrowego starzenia się (AWF w Katowicach), produkcji żywności ważnej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), rozwoju potencjału artystycznego i badawczego (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), społeczno-gospodarczych konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Uczelnie rozpoczną realizację projektów w styczniu 2019 roku. Na wykonanie zadania mają 4 lata.

MK

(Źródło: MNiSW)

Lista uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)