Aktualności
Szkoły wyższe
25 Kwietnia
Źródło: wwwpwsz.pila.pl
Opublikowano: 2019-04-25

3,5 mln zł na poprawę jakości kształcenia kadr inżynierskich

Blisko 3,5 mln zł przekaże Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na poprawę jakości kształcenia kadr inżynierskich.

Umowę na współfinansowanie realizacji projektu podpisali 24 kwietnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektorem uczelni dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile. Środki umożliwią rozbudowę bazy dydaktycznej kierunków inżynierskich. Starsza część budynku Instytutu Politechnicznego J zyska nową formę i przede wszystkim specjalistyczne wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji, która zostanie zakończona w 2020 roku, to ponad 4 mln zł.

W zaadaptowanym budynku umieszczone zostaną: laboratorium inżynierii produkcji, pracowni technologii prac załadunkowych, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona zostanie także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania otworzą nowe możliwości praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów, którzy wpływać będą na rozwój innowacyjnej gospodarki – podsumował rektor PWSZ.

Dzięki przedsięwzięciu w zmodernizowanym budynku pojawi się też nowoczesny sprzęt, m.in. urządzenia do geometrii 3D, współrzędnościowa maszyna pomiarowa z oprogramowaniem czy zespół napędowy z silnikiem ZS typu Common Rail.

– Mam okazję być w PWSZ w Pile po raz piąty i widzę skalę kształcenia i rozwoju. Uczelnia w doskonały sposób przygotowuje wykwalifikowane kadry na potrzeby regionalnego rynku pracy, dobrze wpisując się w założenia strategii zrównoważonego rozwoju – podkreślił wicepremier Gowin.

Podczas spotkania minister mógł przekonać się także, jak wyglądają najnowsze inwestycje uczelni, m.in. innowacyjne Centrum Symulacji Medycznych, które stanowi doskonałą bazę kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami. Dzięki symulacji scenki klinicznej można było zaobserwować, jak wyglądają dobrze wykonane procedury medyczne oraz współpraca pomiędzy ratownikami medycznymi a pielęgniarkami.

Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznej inauguracji roku akademickiego pilska PWSZ dostała z MNiSW blisko 15 mln na działania inwestycyjne.

Źródło: PWSZ w Pile

 

Dyskusja (0 komentarzy)