Aktualności
Szkoły wyższe
20 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-20

4,5 mln zł na infrastrukturę badawczą dla fizyków z UwB

Laboratorium z systemem do badań ultraszybkiej opto-spintroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego powstanie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Na realizację tej inwestycji uczelnia otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację celową w wysokości 4,5 mln zł.

W skład systemu wejdą nowoczesne lasery i wzmacniacze femtosekundowe, spektrometry optyczne oraz układy do opto-magnetoelektrycznej generacji i detekcji sygnałów. Dzięki nowej aparaturze w Zakładzie Fizyki Magnetyków powstanie nowe laboratorium, w którym będą prowadzone badania naukowe oraz prace rozwojowe, także w ramach współpracy międzynarodowej.

Sprzęt ten będzie stanowił istotne wsparcie m.in. przy realizacji badawczo-rozwojowego projektu TEAM (finansowanego z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), pt. „Innowacyjna technologia zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej opto-spintroniki”, którym kieruje dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB.

Nowy system będzie uzupełnieniem obecnej bazy aparaturowej Wydziału Fizyki, co umożliwi prowadzenie w sposób kompleksowy prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowatorskiej technologii fotomagnetycznego zapisu informacji. Aparatura   zostanie też wykorzystana do prowadzenia unikatowych w skali światowej badań w zakresie nowych zjawisk współczesnej fizyki w skali nano-metrów, w czasie femto-sekund oraz na poziomie atto-dżuli.

_

Dyskusja (0 komentarzy)