Aktualności
Szkoły wyższe
13 Sierpnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2018-08-13

Dawna książka podyplomowo

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Archiwum Narodowym w Krakowie uruchamia od października dwusemestralne studia podyplomowe „Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia”.

Studia mają charakter doskonalący i są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (biblioteki, archiwa, muzea, antykwariaty i inne), a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej.

Treści programowe realizowane w wymiarze 180 godzin obejmują takie bloki przedmiotowe jak: dzieje książki, dziedzictwo kulturalne, metodologia badań, warsztat informacyjny, archiwistyka, organizacja zbiorów specjalnych w bibliotekach oraz ochrona i digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Studia w dużej części mają praktyczny i warsztatowy charakter. Zajęcia odbywają się m.in. w oddziałach zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zatrudnionych tam specjalistów, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.

Termin rekrutacji: od 3 do 24 września 2018 r.

Zasady rekrutacji i program studiów dostępne są na stronie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ www.inib.uj.edu.pl.

(Źródło: www.uj.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)