Aktualności
Szkoły wyższe
07 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-07

70 lat Akademii Muzycznej w Gdańsku

13 maja uroczyste posiedzenie senatu zainaugurowało obchody jubileuszu 70-lecia uczelni. Połączone zostało z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Konstantemu Andrzejowi Kulce oraz wręczeniem promocji doktorskich i habilitacyjnych. Inauguracje obchodów uświetnił także koncert, na którym wystąpił Konstanty Andrzej Kulka z towarzyszeniem orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Andrzeja Kacprzaka.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku została utworzona zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 25 września 1947 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie. Inicjatorem jej powołania był Stefan Śledziński i grupa pedagogów, wśród których byli m.in. Janina Cygańska, Zenon Feliński, Roman Heising, Janusz Urbański oraz Jan Ekier, pierwszy rektor uczelni.

Nadrzędny dla PWSM nurt działalności artystyczno-dydaktycznej w końcu lat 50. zyskał nową jakość – działalność naukową. Usankcjonowanie nurtu naukowego jako równoprawnego z artystycznym doprowadziło do powołania Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji, która pod kierunkiem wybitnego kompozytora i teoretyka prof. Piotra Rytla rozpoczęła działalność w grudniu 1957 roku. Kierunki prac badawczych i szereg stosowanych aktualnie form działania wypracowane zostały w okresie prowadzenia zespołu przez prof. Konrada Pałubickiego. Pod jego kierunkiem wykrystalizował się stopniowo podział wewnętrzny na sekcje: Harmonii, Form Muzycznych i Kontrapunktu, Literatury Muzycznej i Przedmiotów Muzykologicznych, Kształcenia Słuchu, Nagrań i Akustyki Muzycznej i Muzykoterapii.

We wrześniu 1966 roku uczelnia została przeniesiona z Sopotu do Gdańska i przemianowana na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku. W czasie najdłuższej w historii uczelni kadencji rektora prof. Andrzeja Poszowskiego w latach 1972-1987 nastąpił dynamiczny rozwój. Utrwaliła się trwająca do dziś czterowydziałowa struktura, powstało wydawnictwo akademii, studia nagrań i zakład foniatrii, założono także Instytut Teorii Muzyki. W grudniu 1981 roku uczelnia otrzymała obecną nazwę: Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Celem jej działalności jest kształcenie artystów: instrumentalistów, wokalistów, aktorów musicalowych, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów chórów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. Uczelnia ma cztery wydziały:  Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki;  Instrumentalny;  Wokalno-Aktorski oraz Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

jk

Dyskusja (0 komentarzy)